Gå direkt till innehåll
Karta över södra Sverige med blå och röda markeringar.
På webbsidan Smittläge fågelinfluensa är negativa fall blå och positiva röda. Här är prover från 1 oktober, i Norrland finns inga positiva fall. Bild: SVA.

Ny epidemiologisk lägesbild bekräftar att fler vilda fåglar har fågelinfluensa

Sidan granskades senast : 2024-02-09

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har senaste veckorna påvisat fågelinfluensa hos vilda fåglar i flera län inklusive Stockholms län och Sörmlands län. En uppdaterad lägesbild om situationen i Sverige och Europa har idag publicerats på SVA:s webbplats.

Sedan 1 oktober 2023 har fågelinfluensa konstaterats hos ett 30-tal fåglar i länen Blekinge, Kalmar, Skåne, Stockholm, Södermanland och Östergötland. Hos tama fåglar har två utbrott konstaterats under januari i Skåne län. I likhet men motsvarande period de senaste 3 åren är majoriteten av fallen olika arter av gäss. Antalet rapporter till SVA om sjuka och döda vilda fåglar har ökat de senast veckorna och de flesta rapporterna rör döda svanar varav två bekräftats positiva i Stockholm.  

– Februari och mars är månader då smittrisken till fjäderfä och andra fåglar från vilda fåglar är särskilt hög. Goda smittskyddsrutiner som förhindrar direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar behöver tillämpas även om man befinner sig utanför det upprättade högriskområdet för fågelinfluensa, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Kontakt

Malin Grant

Epidemiolog, forskarstuderande

Porträtt av Malin Grant

Foto: Göran Ekeberg/AddLight