Gå direkt till innehåll
Fjäderfä

Fågelinfluensa på fjäderfäanläggning i Skåne

Sidan granskades senast : 2021-01-04

Fågelinfluensa har konstaterats på en stor kläckäggsanläggning i Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras.

Jordbruksverket har även beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna det spärrade området utan Jordbruksverkets tillstånd.

I ett område på 10 kilometer runt anläggningen har Jordbruksverket upprättat restriktionsområden där särskilda restriktioner gäller för fjäderfäanläggningar. Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar. Risken för människor i allmänheten att smittas är i det närmaste obefintlig enligt Folkhälsomyndigheten.

Utbrottet har skett på en stor anläggning som levererar kläckägg. På anläggningen är smittan konstaterad i två av totalt tolv hus. Jordbruksverket har beslutat att samtliga 18 000 djur i de aktuella byggnaderna ska avlivas och byggnaderna ska saneras.

– Myndigheter, fjäderfänäringen och det drabbade företaget arbetar med full kraft för att få kontroll över utbrottet, och minska risken för spridning av smittan inom anläggningen, och till andra besättningar. Utbrottet är naturligtvis bekymmersamt eftersom det rör en stor anläggning, och det finns många andra fjäderfäbesättningar i närområdet, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Höjd skyddsnivå inom restriktionsområdena

Inom de beslutade restriktionsområdena runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. För mer information se länk nedan. Dessutom råder förbud mot vissa transporter och förflyttningar. Djurhållare ska också övervaka hälsoläget hos sina fåglar för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Myndigheterna informerar de berörda djurhållarna om aktuella regler.

Hög risk för introduktion från vilda fåglar

Smittan har i det här fallet med största sannolikhet spridits indirekt från vilda vattenlevande fåglar. Vi vet att andfåglar som till exempel gäss kan utsöndra stora mängder virus och rådande väderförhållanden gynnar virusöverlevnaden i miljön.

– Risken för smitta direkt eller indirekt från vilda fåglar kommer att vara fortsatt hög under de närmaste månaderna så vi vill uppmana alla som håller fjäderfä att konstant upprätthålla goda smittskyddsrutiner, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Under den innevarande influensasäsongen har totalt sju fall av högpatogen fågelinfluensa upptäckts på vilda fåglar i Sverige, sex i Skåne och ett på Gotland. Sjukdomen har också drabbat en kalkonbesättning och en mindre gård med hobbyhöns i Skåne. Sedan 6 november gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i hela Sverige. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns vissa undantag. För mer information se länk nedan.

Var uppmärksamma - och rapportera fynd

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Vi är också tacksamma om allmänheten rapporterar in fynd av döda vilda fåglar till SVA rapporteravilt.sva.se. På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi också få reda på om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

Konsumenter kan fortsätta att äta ägg och kött från fågel

Som konsument kan man fortsätta äta ägg eller kött från fjäderfä enligt Livsmedelsverket.

Du kanske också är intresserad av