Gå direkt till innehåll
Vilda gäss.
Vilda gäss. Foto: Anagramm, Istock

Fortsatt hög risk för fågelinfluensa

Sidan granskades senast : 2021-02-25

Fågelinfluensa har nyligen konstaterats på fler fjäderfäanläggningar. Det gäller en gård med 14 000 slaktkycklingar i Linköpings kommun samt en besättning med ca 470 fasaner i Skurup. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta.

De smittade fåglarna avlivas och de aktuella byggnaderna kommer att saneras. Jordbruksverket har även beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna anläggningarna utan Jordbruksverkets tillstånd. 

Jordbruksverket har upprättat restriktionsområden på 10 kilometer runt de drabbade gårdarna i Linköpings och Skurups kommun där särskilda restriktioner gäller. Förra veckan drabbades även en hobbyhönsbesättning i Ale kommun, inga restriktionsområden kring den gården har satts upp.

–  Det här är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige och det är inte läge att slappna av ännu. Det är oerhört viktigt att fortsatt skydda sina fåglar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Fortsatt hög smittrisk i landet

Det varierar från år till år vilka varianter av influensa som cirkulerar bland vilda fåglar och hur omfattande smittan är. Det nu pågående utbrottet i Europa är mycket omfattande med många fall på vilda fåglar och många drabbade tamfjäderfäbesättningar. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och när smittan introducerats till tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar.

–  Vi hittar fortsatt positiva fall bland vilda fåglar och fallen på tamfjäderfän i Östergötland och Västergötland visar att smitta förekommer i områden där vi ännu inte hittat fall på vilda fåglar. Fåglarnas vårflytt är på gång och det kommer att innebära fortsatt hög smittrisk och även risk i områden längre norrut i landet. Undersökningar vi har gjort av virus tyder på flera olika introduktioner från vilda fåglar samt spridning mellan hus inom stora anläggningar, men vi har ännu inga tecken på spridning mellan tamfjäderfäbesättningar, säger Maria Nöremark, tf. bitr. statsepizootolog vid SVA.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Viktigt att fortsatt skydda sina fåglar

Inom restriktionsområden i Sverige gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot vissa transporter och förflyttningar. I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2, det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller.

Kontaktpersoner för journalister

Maria Nöremark

Biträdande statsepizootolog

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Håkan Henrikson

VD

Gård & Djurhälsan