Gå direkt till innehåll
Bild som visar coronavirus
Coronavirus, genrebild. Foto: Xrender, iStock

Frågor och svar om SARS-CoV-2 hos djur

Sidan granskades senast : 2022-02-01

Det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, kopplades initialt till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Mycket tyder på att smittan ursprungligen spridits från djur till människa. Dock är den sjukdom hos människor som orsakas av SARS-CoV-2, benämnd covid-19, och den pågående smittspridningen som sker en folkhälsofråga, även om SVA också följer utvecklingen.

Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Frågor och svar

SARS-CoV-2 hos sällskapsdjur

SARS-CoV-2 hos mink

Dessa frågor berör vilda minkar, för frågor om minkfarmar se SVA:s övervakning av SARS-CoV-2 hos mink.

SARS-CoV-2 hos lantbrukets djur

 

Folkhälsomyndigheten informerar om smitta bland människa

För samtliga frågor som gäller covid-19, SARS-CoV-2 och motverkande av smittspridning, hänvisar SVA till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer hos andra