Gå direkt till innehåll
Bilden visar bakterier av arten campylobacter.
Campylobacter från ett sköljprov på en agarplatta. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Gemensam smittkälla bakom campylobacterutbrott

Sidan granskades senast : 2019-01-16

Det pågående utbrottet av campylobacter hos människa verkar bero på en och samma smittkälla inom produktionen av kyckling. Det visar nya analysresultat. Ökningen av antalet rapporterade sjukdomsfall har sammanfallit med rapporter om för årstiden ovanligt hög förekomst av campylobacter i kycklingflockar. Dessutom har åtta personer som arbetar på kycklingslakteri insjuknat.

Utbrottet upptäcktes i slutet av november då ett ökat antal sjukdomsfall jämfört med normalt rapporterades. Under vecka 52 återgick antalet till lägre nivåer, men statistiken från rapporteringen av sjukdomsfall under början på 2019 är fortfarande något osäker, och det är för tidigt att säga att utbrottet är över.

Utredningen visar att campylobacter i prov från sjuka människor och från kyckling från tre olika slakterier är i det närmaste genetiskt identiska. Det innebär att bakterierna har samma ursprung. Gemensamt för de tre slakterierna är att de slaktar kycklingar från uppfödare, som i sin tur fått fåglarna levererade från ett och samma kläckeri.

Berörda myndigheter och kycklingbranschen fortsätter att utreda utbrottet och dess orsaker närmare, för att det ska kunna stoppas.

Du kanske också är intresserad av