Gå direkt till innehåll
Grupp av nötkreatur vid utfodring på fält som drabbats av torka. Ett djur ligger vid sidan om och tittar på de andra.
Ungdjur samlas vid utfodring då vanliga betet torkat. Bild: Emma Hurri/SVA.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme

Sidan granskades senast : 2023-06-26

Nu är det sommar vilket innebär att idisslare, som nötkreatur, får och getter, samt hästar släppts på bete. Sommaren 2023 har tyvärr börjat med torrt och varmt väder i stora delar av landet vilket även leder till ökad risk för bränder i skog och mark.

Vistelse på bete är positivt för djurens hälsa men torka, värme och bränder kan leda till negativa konsekvenser för djurens hälsa och produktion. Det är därför viktigt att vara förberedd så att sådana risker kan förebyggas eller minimeras så långt möjligt. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har samlat kunskap som kan vara till hjälp i dessa situationer. 

– Under tidigare somrar med svår torka har vi fått många samtal från veterinärer och djurägare om misstänkta förgiftningar. När djurägare behöver använda tidigare outnyttjade marker kommer också oron för giftiga växter och då brukar de bli hjälpta av våra webbsidor om giftiga växter, säger Karin Persson Waller, docent och statsveterinär på SVA.

Torka under betesperioden som leder till foder- och vattenbrist kan få allvarliga konsekvenser för djurens hälsa och produktion. Risken att djuren äter giftiga växter och drabbas av förgiftningar ökar. När jorden får torrsprickor kan djuren också exponeras för sjukdomsframkallande bakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomar som mjältbrand. Vid torka kan det bli aktuellt att importera foder och det kan innebära risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Är det importerade fodret av god hygienisk kvalitet är risken för smitta låg men om ett dött djur råkat komma med i en foderbal blir situationen en annan. Betesdjuren är också känsliga för värmestress vilket främst hos mjölkkor kan leda till försämrad produktion, fruktsamhet och hälsa redan vid ganska måttligt förhöjda temperaturer.

Några råd vid torka och värme

 • Ta fram en plan för åtgärder vid torka till exempel alternativa foder- och vattenkällor.
 • Undvik giftiga växter genom att:
  • Gå ut i betesmarken eller vallen innan djuren släpps ut/skörd och ta bort giftiga växter när det går eller stängsla bort dessa områden.
  • Inte ha för högt betestryck – tillskottsutfodra eller flytta djuren tidigt vid betesbrist.
  • Sätta upp skyltar om att trädgårdsavfall inte får slängas på betet om man bor nära ett samhälle.
 • Följ Jordbruksverkets regler vid import av grovfoder så att risken för införsel av smitta minimeras.
 • Var uppmärksam på att det finns risk för stöld av foder.
 • Ta fram en plan för åtgärder vid värmestress till exempel hur djuren kan få tillgång till skugga på bete, kallt dricksvatten och avkylning med fläktar och duschar. Om möjligt bör man undvika att ha djuren på bete under den varmaste tiden på dygnet.
 • Kontakta veterinär vid misstanke om sjukdom och skicka döda djur till obduktion. Veterinärer kan kontakta SVA för konsultation.

Fler råd ges via länkarna längst ned.  

Torka är lika med brandrisk

I samband med torka ökar också risken för bränder i skog och mark. Bränder kan få allvarliga konsekvenser för djur i drabbade områden som till exempel brännskador eller rökgasförgiftning med följdsjukdomar. Om djuren behöver evakueras krävs god planering.

– Under skogsbränderna 2014, men också 2018, oroade sig många för hur röken från bränderna kunde påverka djurens hälsa. Det var också en stor oro för om, och i så fall hur, djuren skulle evakueras eftersom inte alla var förberedda på detta. Om man inte redan gjort det är det viktigt att djurägare tar fram en plan för åtgärder så man är beredd vid brand eller rök. Där ska det bland annat stå hur och vart djuren ska flyttas, säger Karin Persson Waller. 

Kontakt (överst Idisslare, sedan Häst och därefter Foder och vatten)

Karin Persson Waller

Statsveterinär, docent

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Gittan Gröndahl

Tillförordnad statsveterinär, forskare, VMD

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Ann Högberg

Forskare, AgrD

Porträtt av Ann Högberg.

Foto: Göran Ekeberg/AddLight