Gå direkt till innehåll
Mjölkko
Mjölkko. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Låg förekomst av antikroppar mot salmonella i tankmjölk på Gotland

Sidan granskades senast : 2020-05-18

Under hösten 2019 genomförde Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), med stöd av Jordbruksverket, en anonym nationell tankmjölksundersökning för antikroppar mot salmonella. Mjölkprov från samtliga landets mjölkkobesättningar visade på generellt låg förekomst av salmonella, med två undantag: Gotland och Öland. Det gotländska resultatet överraskade då andelen positiva tankmjölksprover ökat från 5,5 procent 2013 till 21,6 procent 2019. Men när en uppföljande undersökning gjordes i dessa regioner nu under våren är resultatet från Gotland lågt: i endast 3,0 procent av mjölkbesättningarna kunde antikroppar mot salmonella påvisas.

Den högre andelen positiva mjölkprover från Öland var känd sedan tidigare och orsakas av en högre, etablerad förekomst av den nötkreatursbundna Salmonella Dublin i denna region. Men eftersom förekomsten på Gotland hade ökat påtagligt sedan den tidigare screeningen 2013, från 5,5 procent till 21,6 procent 2019, rekommenderade SVA en uppföljande tankmjölkscreening i de regionerna och Jordbruksverket beslutade att finansiera detta uppdrag.

”Särskilt följa Gotlands utveckling”

–  Syftet var att följa upp dessa två regioner med betydligt högre förekomst av mjölkbesättningar med antikroppar mot salmonella, dels för att skapa underlag för en bedömning av årstidsskillnader och dels för att särskilt följa utvecklingen på Gotland. För Ölands del ges också en möjlighet att följa effekter av de särskilda insatser mot salmonella som pågår i den regionen, om den här typen av screening upprepas regelbundet även framöver, säger epidemiolog Estelle Ågren, SVA, som har hållit i undersökningen.

Samtliga mjölkproducerande nötkreatursbesättningar på Gotland och Öland ingick i den nya undersökningen, som utfördes vecka 14 och där proverna sedan analyserades av SVA under veckorna 15 och 16. Totalt undersöktes tankmjölksprov från 263 besättningar, varav 132 finns på Gotland och 131 på Öland.

”Minskat även på Öland”

– Även på Öland har andelen positiva tankmjölksprover minskat, från 24 procent hösten 2019 till 16 procent i vår. Det aktuella värdet är jämförbart med den procentsats vi fick under en tidigare undersökning april 2013 som var på 17,5 procent, säger Estelle Ågren. På Öland är detta något som vi förväntar oss som säsongsskillnad. Resultaten där visar att det även fortsättningsvis handlar om en endemisk smitta av Salmonella Dublin. För Gotland är skillnaden däremot större än förväntat för säsongsvariation.

– Tänkbara förklaringar till de stora variationerna på Gotland kan vara flera. Det kan vara en tillfällig introduktion av smitta som nu slutat att cirkulera. Alternativt kan det handla om en tillfälligt ökad cirkulation av den låggradiga smitta som normalt förekommer i området. En tredje förklaring kan vara att det handlar om en typ av salmonella som skulle kunna ha betydligt större säsongsvariation än vad som normalt ses för Salmonella Dublin.

Nästa screening i höst

Vilken typ av salmonella som det är frågan om på Gotland har ännu inte fastställts. SVA rekommenderar fortsatta uppföljande tankmjölkscreeningar med sex månaders intervall, till en början i september-oktober 2020.

Salmonella bekämpas i första hand av folkhälsoskäl. De flesta människor i Sverige som diagnostiseras med salmonella har smittats utomlands. Provtagningar inom kontrollprogrammet visar att svenskproducerade livsmedel i princip är fria från salmonella. Livsmedelsverkets generella rekommendationer är dock ändå att mjölk alltid pastöriseras och malet kött alltid genomsteks vid tillagning oavsett ursprung. Antikroppar är i sig inte skadliga att äta eller dricka.

Kontaktpersoner för media

Estelle Ågren

Epidemiolog, veterinär

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Märta North

Smittskyddschef

Jordbruksverket