Gå direkt till innehåll
Bilden visar ett diagram över antal Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka, smittade i Sverige eller okänt smittland, 2017 och 2018, till och med vecka 47.
Figur (Folkhälsomyndigheten). Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka, smittade i Sverige eller okänt smittland, 2017 och 2018 (t.o.m. v 47).

Myndigheter utreder varför fler smittats av campylobacter

Sidan granskades senast : 2018-11-30

Under de senaste veckorna har det skett en ökning av antalet personer som insjuknat på grund av campylobacter. Flera signaler talar för att orsaken är färsk kyckling. Tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket, Jordbruksverket, regionala smittskyddsenheter och Arbetsmiljöverket utreder Folkhälsomyndigheten utbrottet för att kunna spåra en källa och vidta åtgärder. God hygien vid hantering av rå kyckling minskar risken att bli smittad.

Antalet inhemska fall av campylobacterinfektion har de senaste veckorna i november varit högre än förväntat för säsongen. Ökningen av antalet rapporterade fall bland människor sammanfaller med rapporter om ovanligt hög förekomst av campylobacter i kycklingflockar. En anhopning av fall som kopplas till arbete med kycklingar har också rapporterats.

Det är ännu inte känt om det finns någon koppling mellan de olika händelserna, men den samlade analysen talar för att kyckling kan vara orsaken till ökningen.

Fakta om campylobacter

  • Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Sjukdomen sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.
  • Den vanligaste smittkällan då en människa drabbas är kyckling.
  • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
  • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).