Gå direkt till innehåll
Karta över södra Sverige med spridda röda prickar och en platsmarkiering mitt i Skåne.
De röda prickarna visar vilda fåglar som påvisats med fågelinfluensa under säsongen hittills. Platsmarkeringen visar den smittade anläggningen. Källa: SVA.

Ny epidemiologisk lägesbild fågelinfluensa

Sidan granskades senast : 2024-01-16

Vid behov publicerar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, lägesbilder för smittor. Med anledning av att tama fjäderfä smittats av fågelinfluensa, HPAI, publiceras en lägesbild.

För fågelinfluensa räknas säsongen från 1 oktober och nu har säsongens första utbrott av fågelinfluensa hos tama fåglar konstaterats 7 januari i Sjöbo kommun. Det är en anläggning med avelsdjur för kycklingproduktion som drabbats och ett led i att bekämpa smittan är att avliva alla 48 000 djuren på anläggningen. På vilda fåglar har fågelinfluensa konstaterats hos 12 vilda fåglar i de fem länen Blekinge, Kalmar, Skåne, Stockholm och Östergötland under säsongen. Liksom de senaste fyra åren är det i huvudsak olika arter av gäss.

– Under de senaste månaderna har smittläget varit lite bättre än de senaste säsongerna. En delförklaring är att de vilda fåglarnas höstflytt låg senare i och med den varma hösten. Risken att smitta fjäderfä bedömer vi som högst i Skåne och med tanke på fallen hos vilda fåglar i de fjäderfätäta länen Kalmar och Östergötland, bedöms risken vara högre även här. Även om vi i dagsläget inte ser behov av att utöka det högriskområde som Jordbruksverket beslutat om, är riskerna inte försumbara i övriga landet. Jag vill uppmana alla som har fjäderfä att se över sin biosäkerhet, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Antalet rapporter till SVA om sjuka och döda vilda fåglar har de senaste månaderna legat på en relativt låg nivå. Trenden just nu är dock att antalet rapporter och antal konstaterade positiva fall hos vilda fåglar ökar och trenden förväntas fortsätta under januari, februari och mars. Smittläget är i linje med riskkartläggningar som SVA har utfört baserat på historiska data.

En rödräv från i Hjo har konstaterats med fågelinfluensa. Den sköts vid jakt i augusti 2023 och visade inga tecken på sjukdom. Räven provtogs inom ramen för förstärkt övervakning av fågelinfluensa hos däggdjur. Då den skjutits i augusti hör fallet egentligen till förra säsongen, den har hållits fryst fram till analysen.

I lägesbilden redogörs också för situationen i Europa.

Ser du ett dött djur kan du bidra till SVA:s övervakning. Gå in på rapporteravilt.sva.se och skicka en rapport, gör du det vid fyndet direkt fylls positionen i automatiskt. Tack för alla bidrag.

Kontakt

Malin Grant

Epidemiolog, forskarstuderande

Porträtt av Malin Grant

Foto: Göran Ekeberg/AddLight