Gå direkt till innehåll
Två vuxna och två barn går bortåt på en snöig skogsväg.
Genrebild: iStock

Jordbruksverket: Nya lättnader av restriktioner i området som drabbats av ASF

Sidan granskades senast : 2024-02-22

I pressmeddelande idag meddelar Jordbruksverket att de lättar ytterligare på restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av ASF, afrikansk svinpest. I den smittade zonens kärnområde blir det exempelvis tillåtet för allmänheten att röra sig i skog och mark och i ytterområdet blir flera skogsbruksåtgärder tillåtna.

Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA där bedömningen är att det inte pågår någon smittspridning av ASF i området.

– Sannolikheten för att de vildsvin som eventuellt finns kvar i kärnområdet är smittade bedömer vi som mycket liten och sannolikheten för att vildsvin i ytterområdet är smittade bedöms som försumbar. Även om det inte kan uteslutas att smitta kan finnas kvar i miljön eller kadaver som ännu inte hittats i kärnområdet, bedömer vi att även den risken är mycket liten till liten, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

Ytterligare lättnader i restriktionerna kan bli aktuella under våren och sommaren om de löpande utvärderingarna visar att läget utvecklas som önskat. Under förutsättning att ingen ny smittspridning uppstår och att bekämpningen går enligt plan finns det förutsättningar för att Sverige återigen kan vara formellt fritt från ASF i oktober. Samtliga restriktioner kan då hävas.

Läs mer i pressmeddelande från Jordbruksverket, se länk nedan.

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av