Gå direkt till innehåll
Bild på tävlingshäst
Virusabort är en smittsam sjukdom som just nu har konstaterats hos hästar i Sverige och Europa. Foto: Istock

Rekommenderat smittskydd efter resor med häst

Sidan granskades senast : 2021-04-26

På grund av flera utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1) bland hästar under februari-mars 2021 i utlandet, bedömde SVA under en tid att det fanns en ökad risk för spridning av viruset i samband med utlandsresor med häst. Viruset kan orsaka sjukdomen virusabort som kan ha dödliga komplikationer hos hästar.

Det har inte förekommit några sjukdomsfall kopplat till de spanska utbrotten av EHV-1 i några länder sedan en tid. Hästar som testat positivt utan att vara sjuka har fått isoleringsrekommendationer. Internationella och nationella hästtävlingar har återupptagits sedan 12 april och det har varit lugnt på smittfronten även i samband med tävlingar. Därför bedöms smittläget vara normalt igen.

Den ökade risk för EHV-1 som tidigare fanns gällde främst hästar som rest internationellt och som själva varit på någon av de drabbade tävlingsplatserna eller stallen, eller som under resan eller på rastplatser kunde ha kommit i kontakt med andra hästar som varit där smitta förekommit.  Även vid normalt smittläge rekommenderar SVA alltid att nya hästar och hästar som rest långt ställs avskilt den första tiden, för ett gott smittskydd för hästarna i det mottagande stallet.

Utbrott av EHV-1 i Europa våren 2021

Fall av EHV-1 hos hästar förekommer i alla länder varje år. Ett större och allvarligt utbrott med EHV-1 med feber och/eller nervsjukdom med smittspridning bland tävlingshästar konstaterades på en stor hopptävling som pågick under februari 2021 i Valencia, Spanien. Några hundra hästar som varit på denna tävling hade lämnat området till olika platser i Europa när tävlingen stängdes på grund av smitta. Även en annan stor ryttartävling i Spanien (Sunshine Tour i Vejer de la Frontera med ett tusental deltagande hästar) drabbades av fall med feber och/eller nervsjukdom. Denna tävling stängde därför också i förtid, 6-7 mars. På dessa två spanska tävlingar hade ett hundratal svenska hästar deltagit.

Fall av EHV-1 med och utan koppling till utbrotten i Spanien har konstaterades i ett flertal länder inklusive Sverige under första kvartalet 2021. I Sverige gällde den kopplingen enbart friska hästar som provtagits i karantän efter hemkomst till Sverige.

Det internationella ridsportförbundet FEI, de europeiska nationella ridsportförbunden och veterinärorganisationerna, inklusive SVA och andra experter på epidemiologi, stod i kontakt med varandra och med lokala spanska myndigheter, tävlingsorganisationer, ryttare och veterinärer på plats i Valencia och Vejer de la Frontera och andra aktörer för att dela information och lösa de utmaningar utbrotten medfört. Alla hästar som hade varit på plats på tävlingarna i Valencia och Vejer de la Frontera spårades upp och ägarna fick smittskyddsrekommendationer. Övriga svenska ryttare som befunnit sig utomlands med tävlingshästar kontaktades av Ridsportförbundet och en informationskanal sattes upp för att bland annat råda till åtgärder för en smittsäker hemväg. Närmare information från FEI hittas på denna informationssida om aktuellt läge och FEI:s hantering av utbrott av EHV-1 vid internationella ryttartävlingar.

Alla hästar har lämnat det stängda spanska tävlingsområdet i Valencia där ett hundratal hästar från flera nationer inklusive ett trettiotal svenska hästar tidigare hölls i karantän. En del hästar klarade sig utan symtom men de flesta var någon gång sjuka med feber och/eller förlamningssymtom, och de vårdades på platsen eller på hästsjukhus. Det förekom dödsfall. Hästar som aldrig visat symtom eller som tillfrisknade kunde så småningom resa hem med hälsointyg, efter karantän och provtagningar på platsen.

Smittläget för EHV-1 i Sverige

I Sverige har vi också egna inhemska fall av virusabort, EHV-1. Smittläget i landet vad gäller fall av virusabort är för närvarande som vanligt i Sverige vid den här årstiden. EHV-1 är ett virus som ständigt finns i Sverige och vi ser alltid en del fall under vårvintern. Sådana herpesvirus kan ligga latent i en häst och blossa upp, även utan kontakt utifrån. Det förekommer även andra hästsmittor, så det är ett generellt råd att vara noggrann med hygien och smittskydd.

SVA har fram till mitten av mars 2021 påvisat viruset EHV-1 hos tretton av Sveriges cirka 77 000 stall i Sverige. Det rör sig om fyra fall av kastning (missfall) och sju fall av luftvägssjukdom som inte har någon koppling till utlandsresor, och i två fall är det friska hästar som testat positivt i hemmakarantän efter utlandsresor. Inga hästar har rapporterats med neurologiska symptom. Hästarna ska hållas isolerade enligt veterinärs rekommendation. Det finns inga tecken på smittspridning till andra gårdar.

Som jämförelse kan nämnas de liknande siffrorna för årstiden (första kvartalet) under de senaste åren i Sverige: 2018 -15 uppdrag; 2019 - 21 uppdrag; och 2020 -12 uppdrag där SVA har påvisat EHV-1. Ett uppdrag= ett provtagningstillfälle, så vissa uppdrag kan komma från samma gård. Utöver fallen som SVA känner till kan det finnas fall där hästägare inte har låtit ta prover, eller där veterinären skickat prover till andra laboratorier.

SVA bedömer att hästverksamhet i Sverige kan hållas igång, med goda smittskyddsrutiner och tillämpande av grundbulten för säkert smittskydd inom hästsektorn, en ”hästägarförsäkran” som även kan tillämpas anläggningar emellan. Det innebär att hästhållare ska ta ansvar för att hästar som varit sjuka eller som har vistats på samma anläggning som hästar som visat symtom på smittsam sjukdom de senaste tre veckorna, inte åker till anläggningar med andra hästar.

Ridsportförbundet höll som en extra försiktighetsåtgärd ett tillfälligt tävlingsstopp och det gjorde även FEI gjort när det gäller internationella ryttartävlingar. Dessa hävdes den 12 april. Svensk travsport har inte stängt några tävlingar.

Om du har en ny häst eller en häst som kommer in från utlandet, se smittskyddsrekommendationer nedan.

Vid symtom på sjukdom eller om du har frågor kring smittskydd, kontakta din veterinär.

Rekommendationer kring smittskydd för hästar:

 • Vid evenemang med hästar från olika ställen, tillämpa hästägarförsäkran. Håll avstånd mellan hästar. Var noga med handhygien och andra åtgärder för att skydda din häst från smitta. Rengör och desinficera transporter mellan hästar.
 • Isolera hästar med symtom på sjukdom och kontakta veterinär. Feber, luftvägssymtom, svaghet i svansen eller bakdelen, urineringsproblem samt vinglighet kan vara tecken på EHV-1.
 • Nya hästar och hästar som rest från utlandet, som inte uppvisar symtom och inte varit på anläggningar med misstänkt smitta de senaste tre veckorna, bör hållas isolerade från andra hästar i minst 2, helst 3 veckor vid hemkomst. Detta är en allmän rekommendation som alltid gäller, men som är extra viktig vid ökad risk för smitta. Läs mer om smittskydd för häst.
 • Skydda särskilt dräktiga ston från nya och resande hästar då virus kan orsaka kastning (missfall).
 • Hästar som varit eller misstänks ha varit i kontakt med smittförande hästar bör hållas isolerade i minst 3 veckor.
 • Hästar som varit vid utländska ryttartävlingar eller rastanläggningar (hästhotell) under perioden 1 februari-31 mars 2021 bör hållas isolerade i minst 3 veckor, eftersom smittstatus på dessa platser kan vara osäkert. Denna karantän i Sverige kan förkortas till 15 dagar, under förutsättning att ingen häst i gruppen uppvisat några symtom under de senaste 28 dagarna, och samtliga i gruppen har testats negativt för EHV-1 med PCR i nässvabbprover som tagits efter minst 14 dagars isolering i Sverige.
 • Hästar som reser till Sverige efter att ha stått i karantän utomlands efter utbrott av EHV-1, och som sedan friförklarats från EHV-1 med veterinärt hälsointyg, bör hållas isolerade i minst 3 veckor när de kommer till Sverige. Denna karantän i Sverige kan förkortas till 15 dagar, under förutsättning att ingen häst i gruppen uppvisat några symtom under de senaste 28 dagarna, och samtliga i gruppen har testats negativt för EHV-1 med PCR i nässvabbprover som tagits efter minst 14 dagars isolering i Sverige.
 • Hästar som varit sjuka med EHV-1 bör hållas isolerade i fyra veckor, räknat från det som infallit senast: a) sista dagen med kroppstemperatur överstigande 38,2°C hos någon häst i hästens besättning, b) sista dagen med febernedsättande behandling, eller c) dagen för första neurologiska symtom hos den senaste häst som blivit neurologiskt sjuk i hästens besättning.
  Om den tillfrisknade hästen har hållits isolerad från sjuka eller testpositiva hästar och har två negativa prover är det möjligt att isoleringstiden kan kortas till som minst 3 veckor, se nedan.
 • Provtagning av friska hästar kan göras för att utreda och dokumentera smittfrihet från EHV-1. För internationellt tävlande ridhästar kan sådan provtagning med negativa resultat vara ett krav för deltagande i tävlingar anordnade av FEI. Det finns i övrigt inga allmänna krav att provta symtomfria hästar, utan sådan provtagning är frivillig och genomförs på djurägares begäran.
 • SVA:s föreslagna protokoll för provtagning och utredning av smittfrihet hos symtomfria hästar efter ett utbrott omfattar två på varandra följande negativa nässvabbprover analyserade med PCR för EHV-1 enligt följande:
  Provtagning 1 kan göras efter tidigast 7 dagars isolering (utan symtom eller kontakt med testpositiva eller sjuka hästar).
  Provtagning 2 kan ske efter ytterligare minst 7 dagars isolering (utan symtom eller kontakt med testpositiva eller sjuka hästar).
  Om någon häst i en isolerad grupp visar virusutsöndring (positivt test) räknas inte negativt resultat från någon kontakthäst i samma isoleringsgrupp.
  Vid positivt resultat hos någon häst i gruppen kan man börja om från Provtagning 1.
 • Även om smittfrihet dokumenterats genom två negativa tester enligt ovan, bör minsta tid för isolering efter kontakt med sjuka hästar eller efter sjukdomssymtom på virusabort vara minst tre veckor.
 • Negativa (fria) tester utesluter inte att en häst kan vara smittförande vid ett senare tillfälle, eftersom den kan bli smittad eller aktivera ett latent virus i kroppen.
 • Isoleringen bör ske i separat stall eller hage eftersom virus kan spridas genom luften. Ett säkert avstånd är 50 meter.
 • Använd egen utrustning, hinkar och redskap till de isolerade hästarna.
 • Använd handtvätt och handdesinfektion före och efter kontakt med andra hästar.
 • Byt kläder och skor efter skötsel av isolerade hästar.
 • Hästarna i isolering bör tempas två gånger dagligen. Normal kroppstemperatur för vuxen häst i vila är 37,2-38,2 grader.
 • Sanera stall och utrustning efter smitta.
 • Vaccin mot EHV-1,4 finns på licens och det kan ge visst skydd mot kastning och luftvägssjukdom, men skyddar inte mot neurologisk form av virusabort. Vaccination bör inte göras under pågående utbrott.
 • Vidare information om hästsjukdomar, smittskydd och sanering finns på sva.se/häst.
 • Om du har frågor kring smittskydd, kontakta din veterinär.

 

Sidan uppdaterad:

2021-04-26: Uppdatering av läget, hästtävlingar är igång igen och smittläget är normalt.

2021-04-09: Uppdatering av läget, samtliga hästar som varit i karantän på tävlingsplatsen i Valencia har kunnat åka därifrån.

2021-03-17: Uppdatering av smittläget och vaccintillgång. Uppdaterad rekommendation för hästar som rest från utlandet inklusive hästar som varit i karantän utomlands efter utbrott av EHV-1.

2021-03-08: Smärre redigeringar och tillägg. Förtydligande om att ökad smittrisk främst gäller hästar som rest in från utlandet, samt information om vaccin och symtombild.

2021-03-07: Länk till FEI:s sida om hantering av EHV-1 utbrott vid internationella ryttartävlingar tillagd.

2021-03-05: Uppdaterat bedömning av smittläget och rekommendationer kring nya, internationellt resande, respektive sjuka hästar.

Kontaktperson för journalister

Gittan Gröndahl

Statsveterinär, forskare VMD

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av