Gå direkt till innehåll
Skogsmaskin i tallskog.
Allt skogsbruk tillåts i hela den smittade zonen, inga restriktioner för människor att vara i skogen. Genrebild skogsmaskin i tallskog, iStock

Flertalet restriktioner tas bort i ASF-drabbade området

Sidan granskades senast : 2024-06-05

Jordbruksverket häver de flesta restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest, ASF, enligt ett pressmeddelande. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Med SVA:s riskvärdering som utgångspunkt beslutar Jordbruksverket att lätta på det stora flertalet av restriktionerna. Allt skogsbruk tillåts i hela den smittade zonen. Ingen begränsning i antal personer som får vistas i skog och mark, tävlings- och träningsarrangemang tillåts. Läs mer om de lättade restriktionerna i pressmeddelandet, länk nedan.

Sökinsatser efter vildsvinskadaver i det så kallade kärnområdet har genomförts under maj månad och är nu avslutade. Inga fynd som förändrar den nuvarande bilden av utbrottet har gjorts och det finns inga tecken på pågående smittspridning. 

– Jägarna har gjort otroliga insatser under hela utbrottet, och nu igen under den tredje sökomgången. Nu är vi nästan i mål och för att ytterligare minska risken är det viktigt att hålla kärnområdet fritt från vildsvin över sommaren. Vi vill också påminna alla som rör sig i kärnområdet och ytterområdet att fortsätta rapportera in döda vildsvin på rapporteravildsvin.sva.se. Genom att rapportera fynd bidrar man till att vi fortsätter ha en bra koll på läget, säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Stängslet runt kärnområdet sitter kvar för att hindra vildsvin från att ta sig in. Det är viktigt att grindarna till stängslet hålls stängda även i fortsättningen.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att vi inte ska ha kraftigare restriktioner än vad bekämpningen av smittan kräver. Med lättnaderna idag minskar de negativa konsekvenserna för skogsnäring och lantbruk samt för tävlings- och träningsverksamhet. Många har efterfrågat lättnader, och det känns naturligtvis bra att vi idag är i ett läge i smittbekämpningen där vi kan häva flertalet av restriktionerna, säger Johannes van den Weghe, teamledare för Jordbruksverkets ASF-team.

Kontakt

Erika Chenais

Statsveterinär, docent

Foto: Therese Selén/SVA