Gå direkt till innehåll
Mjölkko
Mjölkko. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA genomför regional tankmjölksundersökning

Sidan granskades senast : 2020-11-26

Under hösten 2020 kommer en regional tankmjölksundersökning att genomföras som en del av myndigheternas övervakning för salmonella hos nötkreatur. Tankmjölken i samtliga mjölkbesättningar i regionerna Gotland, Öland och Östergötland kommer att undersökas för antikroppar mot salmonella i mjölken. Undersökningen kommer att vara anonym.  

Tankmjölkscreeningar är ett kostnadseffektivt sätt att undersöka salmonellaförekomsten bland mjölkkor. Screeningar som omfattar samtliga mjölkbesättningar i Sverige har genomförts vid två tillfällen, 2013 och 2019. Resultaten har visat en generellt låg förekomst av besättningar med antikroppar mot salmonella, men med regionala variationer. Under våren 2020 genomfördes en regional screening av regioner med högre förekomst än landets genomsnitt i syfte att närmare följa förändringar i dessa regioner. Under hösten 2020 genomförs ytterligare en sådan regional screening i regionerna Gotland, Öland och Östergötland. 

Vill bedöma årstidsskillnader 

– Screeningen görs för att skapa underlag för en bedömning av årstidsskillnader och för att följa utvecklingen på Gotland och Öland. Dessa regioner hade högre förekomst av mjölkbesättningar med antikroppar mot salmonella vid screeningen 2019. Genom att upprepa screeningen regelbundet ges för Ölands del också en möjlighet att följa effekter av de särskilda insatser mot salmonella som pågår i regionen. I höstens screening har även Östergötland inkluderats på grund av att man under sommaren gjorde salmonellafynd bland nötkreatur där, säger Estelle Ågren, som är epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och leder undersökningen. 

Resultaten redovisas februari 2021 

Tankmjölksprover för att undersöka om det finns antikroppar mot salmonella tas i samband med mejeriernas kvalitetskontroll. Alla prover kodas och resultaten är anonyma. Inga uppföljande provtagningar eller åtgärder i form av restriktioner kommer att genomföras i besättningar där antikroppar påvisas, och resultaten kommer att redovisas utan möjlighet att identifiera individuella besättningar. Resultaten kommer under slutet av februari 2021 att publiceras i en projektrapport till Jordbruksverket. 

Folkhälsoskäl bakom övervakning 

Salmonella övervakas och bekämpas i första hand av folkhälsoskäl. De flesta människor i Sverige som diagnostiseras med salmonella har smittats utomlands. Provtagningar inom kontrollprogrammet visar att svenskproducerade livsmedel i princip är fria från salmonella, säger Estelle Ågren.  

Livsmedelsverkets generella rekommendationer är dock ändå att mjölk alltid pastöriseras och malet kött alltid genomsteks vid tillagning oavsett ursprung. Antikroppar är i sig inte skadliga att äta eller dricka. 

Kontaktperson för media

Estelle Ågren

Epidemiolog, veterinär

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Du kanske också är intresserad av