Gå direkt till innehåll
Karta över Fagersta och Norberg med blå och röda markeringar, vissa röda har gul kant..
På kartan har de senaste undersökta fynden gul kant, blå rektanglar är negativa och röda stjärnor visar påvisad ASF. Alla positiva fynd är nära tidigare påvisade fall. Bild: SVA.

Uppdatering ASF 14 maj 2024

Sidan granskades senast : 2024-05-14

Den 6 maj rapporterade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om genomförda sökinsatser efter kadaver i det så kallade kärnområdet i Fagerstatrakten. Sökinsatserna fortsatte under föregående vecka. Inga fynd som förändrar den nuvarande bilden av utbrottet gjordes och det finns inga tecken på pågående smittspridning. Däremot gjordes flera fynd av enstaka ben eller delar av skelett som legat i skogen en längre tid och vid analys var flera av dessa helt enligt förväntan positiva för ASF. 

– Det handlar om ben och skelett som legat i skogen sedan i somras eller i höstas. Vi har nu analyserat flera av fynden men detta gjordes primärt för att få ännu mer kunskap om virusets överlevnad och inte för att resultaten påverkar bilden av utbrottet. Flera av fynden var positiva för ASF och det var också helt i linje med vad vi förväntade oss. Det handlar om ben från vildsvin som varit döda länge och i det område där vi tidigare har hittat positiva fall. Det ändrar inte bilden av utbrottet men däremot visar detta på vikten av att hitta skelett och få bort dem från skogen och det visar också på det oerhört viktiga arbetet som jägarna som söker igenom markerna gör, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av