Gå direkt till innehåll
Skelettdelar från vildsvin bland gräs och löv.
Det nya fyndet i Fagersta har varit dött länge, troligen sedan sommaren 2023. Bild: Stefan Wahlberg. Bilden får användas redaktionellt med fotografens namn.

Uppdatering afrikansk svinpest (ASF) 15/4

Sidan granskades senast : 2024-04-15

Prover från ett vildsvinsskelett har testat positivt för ASF i Fagersta av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Vildsvinet har varit dött länge och det förändrar inte bilden av utbrottet.

Skelettet hittades i det så kallade kärnområdet, det område där alla de tidigare fallen av ASF har påvisats. På SVA:s webbsida, Om övervakningen av afrikansk svinpest (ASF), syns fallet som en ny prick på kartan och i tabellen. Skelettet är i ett sådant skick att det är tydligt att det handlar om ett vildsvin som har varit dött länge, bedömningsvis sedan sommaren 2023. Virus kan påvisas länge i skelettdelar och fyndet är inget som förvånar.

– Då det handlar om ett djur som har varit dött länge påverkar det inte bilden eller bedömningen av utbrottet och vi har inga tecken på pågående viruscirkulation, säger statsepizootolog Karl Ståhl. 

Nu när snön har smält så är det återigen möjligt att genomföra kadaversök. Det finns inga tecken på pågående smittspridning men det är viktigt att få det bekräftat genom systematisk genomsökning av området. Om det finns äldre kadaver i markerna är det också bra att de hittas och avlägsnas eftersom virus kan överleva länge i kadaver och de kan utgöra en smittkälla om friska vildsvin kommer åt dem.

– När sökinsatserna kommer igång ska vi ska inte bli förvånade om vi hittar fler positiva fall som varit döda en längre tid, avslutar Karl Ståhl.

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av