Gå direkt till innehåll
Provrör med rosa vätska i labbmaskin.
En svabb från ett vävnadsprov av vildsvin sätts på skak för att lösa ut materialet från svabben till vätskan. Foto: Oloph Demker/SVA.

Uppdatering afrikansk svinpest (ASF) 16/11

Sidan granskades senast : 2023-11-16

Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) påvisat 60 fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin. Samtliga positiva fall finns fortfarande inom det så kallade kärnområdet, det vill säga det område där positiva fall redan påvisats och där det är förväntat att hitta fler positiva fall. De nya resultaten förändrar inte bilden av läget.  

Sökinsatserna har den senaste tiden varit intensiv i det så kallade kärnområdet, flera kadaverrester har hittats och i sju av dessa har ASF-virus nu påvisats. Det handlar om äldre förruttnade djur eller skelettdelar, i flera fall är det bara delar av djur som hittats. Därför är det svårt att veta exakt hur många positiva vildsvin det rör sig om eftersom delar som hittats nära varandra kan tillhöra samma individ. Antalet påvisade fall kan därför vara något högre än det faktiska antalet positiva vildsvin.  

Inga nyligen döda vildsvin har hittats under sökinsatserna vilket tyder på att det inte är någon omfattande aktiv smittspridning i området. 

– Att vi hittar fler positiva fall i kärnområdet är helt enligt förväntan, de positiva fallen förändrar inte vår bild av utbrottet. Däremot ger sökinsatserna som genomförts och det faktum att det bara är äldre kadaver som vi hittat ytterligare stöd för att det för närvarande inte är någon pågående aktiv smittspridning i området, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.  

Vilka dagar analyser sker och när resultat publiceras beror på vilka fynd som görs och när provtagning sker. Antalet undersökta och antal påvisade fall redovisas i en karta, under kartan finns en tabell.  

Som tidigare har nämnts finns två olika kartor på SVA:s webbsidor, den ena kartan visar resultat av övervakning i anslutning till den smittade zonen och den andra kartan visar även den kontinuerliga övervakningen som pågår i resten av landet.  

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight