Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
SVA hanterar tusentals träckprover från häst varje vår.

Avmaska inte rutinmässigt, ta träckprov

Sidan granskades senast : 2022-04-05

För att bromsa utvecklingen av resistens hos hästparasiter bör avmaskning endast utföras på hästar som annars kan sprida smitta. Med avmaskning baserad på resultat från träckprover behöver ofta bara hälften av hästarna avmaskas, ibland ännu färre.

Sedan flera år rekommenderar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att träckprov tas innan tänkt avmaskning och att endast hästar som sprider smitta avmaskas. Det är viktigt att analysen nu på våren inkluderar kontroll för både stor blodmask och bandmask. Trots att hästar går på samma beten är den individuella variationen stor vad gäller utsöndring av parasitägg. I regel är det få individer i en flock som utsöndrar mycket ägg vilket betyder att avsevärt mindre avmaskningsmedel används om endast dessa individer avmaskas. En restriktiv användning av avmaskningsmedel bromsar upp utvecklingen av resistens som redan blivit ett problem hos små blodmaskar och spolmask.

– April-maj är den viktigaste tidpunkten för träckprovtagning för parasitanalys. Då hinner man utföra eventuell avmaskning innan sommarbetet. Stor blodmask är den parasit som kan skada hästar mest och därför är det viktigt att analysera för den på våren. Även om det är ganska få individer som har stor blodmask var det ändå 31 % av SVA:s övervakningsgårdar som hade minst en positiv häst 2021, säger Eva Osterman Lind, laboratorieveterinär på SVA.

Förekomsten av stor blodmask har ökat under de senaste 15–20 åren. I SVA:s material har 75 % av de hästar som testar positivt på våren kommit nya till gården sedan våren innan.

– Det visar vikten av att vara noggrann med avmaskning av nya hästar vid ankomst. Vi rekommenderar även att man undersöker effekten av avmaskningen genom att följa upp med ett nytt prov två veckor senare, säger Eva Osterman Lind.

Övervakningsprogram ska ge bättre parasitkontroll

Hästgårdar som är med i SVA:s övervakningsprogram bidrar till kunskap om parasitkontroll både genom att träckprovsresultat kan används för sammanställningar och statistik och genom att delta i studier när de ges möjlighet. Förra året deltog flera gårdar i en studie inom ramen för ett examensarbete vid SLU där resistenssituationen rörande ivermektin undersöktes. Studien visade att effekten av ivermektin tycks vara bättre i Sverige än i många andra länder i Europa. Två gårdar som visade på en otillräcklig effekt ska undersökas i år igen.

– När du skickar träckprov till ett laboratorium på våren bör du försäkra dig om att analyserna utförs med metoder som kan påvisa både stor blodmask och bandmask. I SVA:s övervakningsprogram för hästar använder vi alltid sådana metoder på våren och en veterinär finns på plats dagligen för att svara på frågor och diskutera provsvaret. Förutom resultaten av analyserna får övervakningsgårdar också ett veterinärutlåtande med förslag på åtgärder baserade på provresultat och resultat från tidigare år, säger Eva Osterman Lind

Selektiv avmaskning, det vill säga avmaskning baserat på träckprovsresultat, har sedan receptkravet infördes 2008 lett till att mängden avmaskningsmedel som används till häst har halverats. Träckprovsresultat ger även vägledning om vilken substans som är lämplig att använda vid avmaskning. För att bevaka resistenssituationen på gården rekommenderar SVA att mäta effekten av avmaskning vart annat till vart tredje år genom att provta hästar före avmaskning och två veckor senare. Provet som tas efter avmaskning ska då inte innehålla några, eller endast ett fåtal parasitägg. SVA kan bistå med råd i samband med sådan effektkontroll.

Läs mer

Träckprov från häst

Minska parasitsmitta i hagarna

Övervakningsprogram hästgårdar


Eva Osterman Lind

Du kanske också är intresserad av