Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
En kraftig ökning av rapporter om sjuka och döda vilda fåglar längs västkusten och på Gotland har kommit till SVA under juli. Foto: Istock

Fortsatt fågelinfluensa och omfattande dödlighet bland vilda fåglar

Sidan granskades senast : 2022-07-25

Under juli har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått in en stor mängd rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i normala fall inte sprids under sommaren. Områden längs västkusten och på Gotland är särskilt drabbade av ökad och omfattande dödlighet bland vilda fåglar.

Antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar började öka under juni i år, och har sedan fortsatt öka kraftigt under juli månad. SVA, som övervakar fågelinfluensa i Sverige och undersöker ett urval av de misstänkta fallen, konstaterar nu fortsatt smittspridning av fågelinfluensa hos vilda fåglar. I Sverige har den omfattande dödligheten främst drabbat sillgrissla, havssula, tordmule och gäss, särskilt längs västkusten och på Gotland.

Ovanligt med utbrott av fågelinfluensa på sommaren

Utbrott av fågelinfluensa sker normalt under vinterhalvåret, för att sedan klinga av helt till sommaren, eftersom värme och sol innebär sämre förutsättningar för överlevnad och spridning av viruset. Att fågelinfluensa nu förekommer hos vilda fåglar under sommaren i Sverige är ett tecken på att viruset ”översomrar”, likt sommaren 2021. Eftersom utbrottet nu också omfattar landlevande fåglar, som gäss, ökar risken för smitta till tama fåglar varför det är viktigt att undvika kontakt mellan tama och vilda fåglar. “Översomringen” innebär också risk för ökad smittspridning under hösten och vintern. Motsvarande scenario med ökat antal rapporter om smittade vilda fåglar ses för närvarande också i andra delar av Europa.

 Europa har aldrig tidigare upplevt så stora och omfattande utbrott av fågelinfluensa som under de två senaste säsongerna. Vad vi nu ser, med fortsatt smittspridning och hög sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar mitt i sommaren, är ett helt nytt scenario. Det finns därför mycket som talar för att även kommande säsong kommer bli problematisk, med ökad risk för utbrott också hos tamfåglar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

Låg risk för smitta till människa

Risken att den nu aktuella typen av fågelinfluensa smittar människor har redan tidigare bedömts vara mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten och det europeiska smittskyddscentret ECDC. Förutsättningar för virusöverlevnad i miljön och risken för vidare smittspridning begränsas dessutom av den värme och sol som föreligger under sommarmånaderna. Däremot kan sjuka och döda fåglar (eller andra vilda djur) i allmänhet betraktas som en sanitär olägenhet, i synnerhet vid stora antal och i områden där mycket människor vistas, som längs stränder nu under sommaren. En generell rekommendation är därför att undvika att röra eller hantera döda eller sjuka fåglar.

Rapportera fynd till SVA

SVA är tacksamma för alla rapporter från allmänheten om sjuka och döda fåglar eftersom de bidrar till övervakningen av fågelinfluensa och bedömning av smittläget. Undersökning avseende fågelinfluensa görs på de fåglar som SVA bedömer är relevanta, förutsatt att det finns möjlighet att skicka in fågeln till SVA. I dagsläget är det bara en mindre andel fåglar som begärs in för undersökning men rapporterna är värdefulla i sig. Använd detta formulär för att rapportera: https://rapporteravilt.sva.se/

Att tänka på vid hantering av döda fåglar

Om man behöver hantera döda fåglar rekommenderar SVA att man använder handskar eller vränger en plastsäck/plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt.

Läs mer

SVA: Smittläget i den senaste lägesrapporten samt karta över positiva fynd hos vilda fåglar

SVA: Om fågelinfluensa/Aviär influensa (AI) hos fåglar

SVA: Skydda dina fjäderfä mot fågelinfluensa

Jorbruksverket: Aktuellt läge för smittsamma djursjukdomar/fågelinfluensa

För information om lägesbild och hantering lokalt:

Länsstyrelsen Gotland: Information om fågelinfluensa

Länsstyrelsen Västra Götaland: Havsfågel drabbad av fågelinfluensa

Länsstyrelsen i Halland: Fågelinfluensa cirkulerar i Halland

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av