Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
SVA startar en ny insamling av fästingbilder. Bilden visar en vanlig fästing (Ixodes ricinus), blodfylld hona. Foto: SVA

Ny insamling: rapportera din fästingbild till SVA

Sidan granskades senast : 2023-05-04

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill få hjälp från allmänheten med att rapportera in fynd av fästingar. I en ny insamling lanseras nu det nya webbverktyget Rapportera Fästing som ska kartlägga fästingars utbredning i landet och identifiera vilka arter som finns. Skicka in en bild på din fästing och var med och bidra till forskningen.

Vårt förändrade klimat med ökande temperatur under sommarhalvåret och längre växtsäsong har lett till ökad utbredning av fästingar. Nya fästingarter har påträffats i Sverige, och kanske är en del av dem på väg att etableras i landet. Vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) sprids allt längre norrut i Sverige och taigafästingen (Ixodes persulcatus) ökar i utbredning längs den svenska Norrlandskusten. Med hjälp av ett nytt bildbaserat webbverktyg vill SVA uppmana allmänheten att rapportera in bilder på fästingar. Syftet med insamlingen är att kunna kartlägga fästingarnas utbredning i landet samt identifiera vilka arter som finns.

– Vi vet sedan tidigare insamlingsprojekt att det finns ett stort intresse för fästingar och fästingburna sjukdomar. Många känner ett obehag och man vill såklart inte drabbas av sjukdomarna som fästingarna kan orsaka. Det här engagerar, och nu hoppas vi att många vill bidra till den här insamlingen, säger Anna Omazic, forskare vid SVA.

SVA har tidigare bett allmänheten om hjälp med att samla in fästingar, men detta projekt fokuserar på att samla in bilder. Bilderna som skickas in på fästingar kan ge svar om utbredning och arter, och även hjälpa oss att förbättra verktyget. I början kommer de att granskas manuellt, men bilderna kan även träna projektets AI-modell, som i nästa steg ska hjälpa oss att identifiera vilken fästingart bilden visar.

– Med bildanalys kommer det att gå snabbare att sammanställa och kommunicera ut information. Förhoppningen är också att det ska vara ett enkelt sätt att rapportera in sitt fästingfynd, säger Anna Omazic.

Så här går det till

1. När du hittar en fästing på ett djur, dig själv, eller i naturen, gå in på webbverktyget rapporterafasting.sva.se och klicka på den bild som mest liknar den fästing som du hittat. OBS. Vi kan inte ta hand om bilder via mejl eller sociala medier, använd webbverktyget!

2. Fyll i information om du hittat fästingen på ett djur eller dig själv, samt var i landet du gjorde fyndet. Ta ett foto på fästingen och skicka in bilden till oss via webbverktyget.

3. Klart! Tack för ditt bidrag till forskningen om fästingarnas utbredning och arter.

Ovanliga/exotiska fästingar extra intressanta

Forskarna är särskilt intresserade av att få in rapporter om ovanliga/exotiska fästingar, för att kunna identifiera nya arter i Sverige. Exotiska fästingar som påträffas i Sverige bidrar till ökad risk för att djur och människor kan bli smittade av fästingburna parasiter, bakterier och virus som idag inte förekommer i Sverige. Flyttfågelfästingen (Hyalomma marginatum) och brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) är exempel på fästingarter som kan medföra nya smittämnen som kan drabba både djur och människor. Dessa fästingarter har påträffats i högre utsträckning under de senaste tio åren.

– Rapporteringen kan ge oss tidiga varningssignaler om att vi har fått in fästingar i landet som normalt inte hör hemma här, säger Anna Omazic.

Om forskningsprojektet IDAlert

Rapportera Fästing har tagits fram inom forskningsprojektet IDAlert. Projektet har fokus på den ökande risken för att sjukdomar sprids mellan djur och människa (zoonoser) när klimatet förändras. Ett av målen med projektet är att öka beredskapen gällande nya fästingburna infektioner med hjälp av digitala verktyg som kan ge oss tidiga varningssignaler. Projektet pågår under fem år och samlar forskare från 19 olika lärosäten och institut i hela Europa samt Bangladesh. De deltagande forskarna är ledande experter inom ett brett spektrum av discipliner, epidemiologi, samhällsvetenskap, artificiell intelligens, miljöekonomi, miljö- och klimatvetenskap samt zoonoser. Sverige är först ut att börja använda rapporteringsverktyget, målet är att det ska kunna användas i fler länder framöver.

Läs mer

Läs mer hos andra

Länk till webbverktyget Rapportera Fästing

Länk till forskningsprojektet IDAlert


Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Foto: Göran Ekeberg/AddLight