Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Genrebild kor vid hav och människor som badar. Bild: iStock.

Sommar och sol – högsäsong för magsjuka

Sidan granskades senast : 2023-06-21

Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast via mat och vatten vi blir smittade men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.

Under 2022 anmäldes drygt 8000 fall till Folkhälsomyndigheten där personer blivit magsjuka av campylobacter, ehec, yersinia, salmonella och cryptosporidier. En stor del av de som smittas insjuknar under sommarmånaderna. Förra året hade ungefär 40 procent smittats utomlands. Andelen är lägre än före pandemin av covid-19 vilket troligen delvis kan bero på ett minskat utlandsresande.

– På sommaren spenderar vi mycket tid utomhus. Vi grillar och tar med mat för att äta i parken eller på stranden. Vi besöker djur, klappar dem och vistas i deras närmiljö. Det är i dessa situationer som risken är större att bli smittad. Men du kan enkelt undvika smittan om du är medveten om hur du smittas, säger Erik Eriksson, laboratorieveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Enkla sätt att minska risken för att bli sjuk

Tvätta händerna

 • Innan du börjar laga mat, äter och efter att du har hanterat rått kött.
 • Efter att du varit i kontakt med djur eller djurens närmiljö.
 • Efter toalettbesök.

När du träffar lantbrukets djur

 • Ta del av den hygieninformation du får på gården och läs eventuella skyltar.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter du klappat eller varit i kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö.
 • Hjälp barnen med handtvätten.
 • Tvätta alltid händerna innan du äter på gården.
 • Undvik att äta i djurens närmiljö, ha inte picknick i beteshagar där det går kor, får och getter.
 • Ehec är en bakterie som kan finns hos idisslare och då i deras gödsel. God handhygien minskar risken för smitta i samband med besök på gårdar med djur.
 • Bada inte i närheten av betesmarker där det går kor, får eller getter.
 • Ha uppsikt över barn och andra personer som kan ha svårt att ta till sig hygienråd.

När du lagar mat

 • Använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött.
 • Håll olika livsmedel såsom rått kött och mat som inte ska hettas upp separerade från varandra.
 • Diska skärbrädan och kniven som du använt till köttet innan du skär sallad eller andra grönsaker.
 • Vid uppvärmning av mat se till att den blir ordentligt upphettad.
 • Se till att kyckling, hamburgare och rå korv blir helt genomstekt.
 • Låt inte maten stå framme länge i värmen.
 • Var noga med att kyla ner maten snabbt och sedan förvara den kallt.
 • Skölj alltid grönsaker noga i rent vatten.

Råd för att undvika ehec i livsmedel

 • Smaka inte på rå köttfärs.
 • Genomstek köttfärs.
 • Tvätta händerna noga när du tagit i rått kött.
 • Diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött.
 • Skölj bladgrönsaker.
 • Drick inte opastöriserad mjölk eller koka den först.
 • Ät inte färskostar gjorda på opastöriserad mjölk.
 • Koka dricksvatten om det finns risk för att det är förorenat.

Kontrollera ditt dricksvatten om du har egen brunn

 • Om du har egen brunn kan vattenkvaliteten förändras med tiden. Genom en vattenanalys hos ett laboratorium kan du kontrollera om vattnet innehåller bland annat bakterier.
 • Gör en vattenanalys minst var tredje år.
 • Glöm inte brunnen på sommarstugan.

Läs mer

För dig med djur som tar emot besökare

Pedagogiskt material på olika språk

Enterohemorragisk-ecoli-ehec

Läs mer hos andra

Jordbruksverket: Ehec – undvik smitta vid gårdsbesök

Jordbruksverket: Hygienråd till djurhållare

Livsmedelsverket: Hygien - tillagning och förvaring

Livsmedelsverket: Matförgiftning

Skydda antibiotikan: Djur och livsmedel för dig som är yrkesverksam