Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Forskare Aleksija Neimane, SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

SVA letar efter främmande virus hos fåglar

Sidan granskades senast : 2019-07-16

Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är därför ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomen. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om allmänhetens hjälp med att rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven.

– West Nile-virus och Usutuvirus är två närbesläktade myggburna virus, som smittar framförallt fåglar men även andra djur och människa, säger Aleksija Neimane som är forskare vid SVA och ansvarig för det projekt som nu söker efter virusen i Sverige.

– Båda virusen har fåglar som huvudvärd och har en smittcykel där virus cirkulerar mellan fåglar och myggor. Kråkfåglar, trastfåglar och rovfåglar, särskilt ugglor, är mycket känsliga för infektion med dessa virus. Virusen kan döda enstaka fåglar, men kan även ha negativa effekter på hela populationer med fåglar. Andra fågelarter kan smittas och bära på virus men utan att uppvisa symptom.

För hästar kan WNV ge allvarlig sjukdom. Många hästar som smittas av WNV får antingen inga symtom alls eller enbart övergående feber och tillfrisknar då oftast komplikationsfritt. Vissa hästar har dock utvecklat allvarlig sjukdom med neurologiska symtom.

För att förstärka övervakningen och förbättra möjligheten till tidig upptäckt i Sverige har SVA, med medel från Naturvårdsverket, påbörjat projektet för att analysera förekomst av WNV och USUV hos vilda fåglar. SVA ber allmänheten om hjälp med inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar genom online-formuläret https://rapporteravilt.sva.se/

– SVA kan också komma att be rapportören att skicka in döda fåglar för analys, säger Aleksija Neimane. Totalt hoppas vi kunna undersöka upp till 200 fall, men vi är helt beroende av hjälp både med rapportering och med att få in fåglar till SVA för undersökning. Projektet pågår året ut.

Fakta om West Nile-virus och Usutuvirus

Båda virusen, som tillhör gruppen flavivirus, smittar framförallt fåglar och kan orsaka sjukdom och dödlighet.

En infektion med West Nile-virus kan hos häst och människor passera helt utan symtom, kan orsaka feber eller influensaliknande sjukdom, och hos en mindre andel utvecklas till svår hjärninflammation. Viruset sprids från vilda fåglar av myggor, men sprids normalt sett inte vidare från häst och människa. Sjukdomen West Nile-feber hos häst regleras av epizootilagstiftningen, vilket betyder att Jordbruksverket kan ta beslut för att hantera sjukdomen.

Usutuvirus anses framförallt farligt för fåglar, men har även visat sig kunna orsaka liknande symptom som WNV hos immunsvaga människor.

Även om döda fåglar skulle påträffas i Sverige, med något av de aktuella virusen, så behöver det inte betyda att själva viruset är etablerat i landet. Flyttfåglar kan ta hit smittan från andra länder.

Mer information

Forskare Aleksija Neimane, tel. 018-67 46 55, aleksija.neimane@sva.se

Riktade studier på fåglar (SVA:s webb)

West Nile-virus på häst (SVA:s webb)

West Nile-feber (Folkhälsomyndighetens webb)