Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Lodjur i hägn. Under året licensjakt fälldes 187 lodjur varav 182 undersökts av SVA. Bild: Karin Bernodt/SVA.

Sveriges lodjur mår bra

Sidan granskades senast : 2023-05-24

Analys av 182 lodjur som fällts under licensjakt visar på gott hälsoläge i den svenska populationen. Inga av de undersökta djuren hade rävskabb. Två lodjur hade äldre amputationer vilket hör till ovanligheterna.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, publicerar varje år en rapport efter att de djur som fälls under licensjakten provtagits och analyserats. Lodjur som fälls under jakt är vanligen både i god hälsa och i bra hull. Lodjur som fälls i de norra länen har ofta rikliga fettreserver.

– Förra året undersökte vi 106 djur så det var en rejäl ökning till 182 med årets tilldelning i licensjakten, vi har haft fullt upp och har fått rationalisera hanteringen av resurs- och budgetskäl, säger Emma Höök, rovdjursbiolog på SVA.

Det är förväntat att de allra flesta mår bra, bara enstaka fynd stack ut lite. Två lodjur saknade del av ett ben som var äldre avläkta skador efter amputationer. Orsaken är okänd, men olagliga bensaxar eller snaror kan inte uteslutas. Ett udda fynd var ett lodjur som fått en träpinne fastkilad tvärs över gommen, men djuret var ändå vid gott hull. Flertalet noteringar gjordes på tandstatus, där fyra djur hade extra tänder, 53 hade någon eller några avbrutna, slitna eller saknade tänder.

– Det är uppenbart att rovdjur sliter hårt på sina tänder och årets fynd kan betraktas som förväntat i en rovdjurspopulation, säger Emma Höök.   

  • Av 64 magsäckar hade 36 hjortdjursrester, 11 hare och två fågel, övriga var tomma.
  • Nästan alla (97%) undersökta djur hade tarmparasiter, 16% hade öronskabb, men ingen hade rävskabb.
  • Ett lodjur hade en blodig tarminflammation orsakad av kolibakterier.
  • Två individer hade en extra binjure.
  • En hona var dräktig i tidigt stadium.

– Det är ovanligt att lodjur är dräktiga redan under licensjaktperioden och detta är andra gången. De första fynden såg vi vid licensjakten 2022. Att sedan två djur hade en extra binjure är ett intressant bifynd men har troligen ingen klinisk betydelse för djuret, avslutar Emma Höök.

I rapporten finns fler data om de fällda lodjuren och om hur undersökningen går till.

Läs mer

Licensjakt på lodjur 2023

Lodjur


Emma Höök. Foto: Jonas Förare/SVA

Du kanske också är intresserad av