Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Helena Eriksson
Helena Eriksson Forskare, biträdande statsveterinär helena.eriksson@sva.se 018-67 41 08

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/Avslut

2019 - 2019

Djurslag

Fjäderfä

Medlemmar

Eva Wattrang

Robert Söderlund

Désirée Jansson

Effektiv vaccination av värphöns - en förutsättning för hållbar äggproduktion och god djurhälsa i frigående flockar med utevistelse

Foto: iStockPhoto

Effektiv vaccination av värphöns - en förutsättning för hållbar äggproduktion och god djurhälsa i frigående flockar med utevistelse


Infektionssjukdomen rödsjuka orsakar djurlidande samt stora ekonomiska förluster i kommersiella värphönsflockar till följd av akuta sjukdomsutbrott med hög dödlighet och sänkt äggproduktion. Utbrotten leder som regel till att de drabbade hönsflockarna måste avlivas i förtid av djurskyddsskäl. Kunskap om hur sjukdomen förebyggs på bästa sätt är därför av största vikt.

 

Projektets mål är att:
-
bättre förstå de immunologiska mekanismerna vid vaccination mot rödsjuka hos värphöns, hur immuniteten varierar mellan individer och flockar samt hur länge immuniteten kan förväntas kvarstå

- baserat på den nya kunskapen ta fram konkreta rekommendationer om vaccination mot rödsjuka i värphönsflockar inklusive eventuellt behov av upprepad vaccination av äldre flockar.


Sidan granskades senast : 2020-02-14