Gå direkt till innehåll

Har du hittat en fästing du vill rapportera?

Vi behöver hjälp från allmänheten att rapportera in fynd av fästingar. När du hittar en fästing på dig själv, på ett djur eller i naturen så kan du använda dig av webbverktyget Rapportera Fästing. Det är ett webbverktyg som syftar till att samla in information om fästingar för att kunna studera deras utbredning i landet samt identifiera vilka arter som finns. Vi är särskilt intresserade av ovanliga/exotiska fästingar för att kunna identifiera nya arter som inte finns i landet idag.

Bilderna som används i webbverktyget kommer från tidigare insamlingar av fästingar där allmänheten har skickat in bilder till SVA. Vi har också fått möjlighet att låna bilder från Anders Lindström, Uppsala och Mikael Tuneld, Karlstad. Stort tack!

Hur gör jag för att rapportera en fästing?

När du hittar en fästing på dig själv, på ett djur eller i naturen så kan du använda dig av webbverktyget Rapportera Fästing.

  1. Klicka på den bild som mest liknar den fästing som du hittat.
  2. Ange om du hittat fästingen på ett djur eller dig själv samt var i landet du gjorde fyndet.
  3. När du avlägsnat fästingen är vi tacksamma om du tar ett foto på den och skickar in bilden till oss via webbverktyget.
  4. Om du har hittat en fästing som vi vill undersöka närmare kommer du att få information om hur du kan göra för att skicka in din fästing till SVA. Om du hittat en vanlig fästing (Ixodes ricinus) får du ett tackmeddelande för ditt bidrag.

Rapportera Fästing vänder sig till personer i hela Sverige. Stort tack till alla som vill bidra till forskningen om fästingar.

Varför vill vi övervaka om vi har nya fästingarter i landet?

Det är viktigt att rapportera till oss om du hittar en fästing som ser ovanlig ut. Ovanliga/exotiska fästingar som påträffas i Sverige bidrar till ökad risk för att djur och människor kan bli smittade av fästingburna parasiter, bakterier och virus som idag inte förekommer i Sverige. Sjukdomar som tidigare har betraktats som tropiska kan få fotfäste i andra delar av världen, särskilt Europa. Flyttfågelfästingen (Hyalomma marginatum) och brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) är exempel på fästingarter som kan medföra nya smittämnen som kan drabba både djur och människor. Dessa fästingarter har påträffats i högre utsträckning under de senaste 10 åren.

Vad är en ovanlig fästing?

Exempel på ovanliga fästingar kan vara fästingar från Hyalomma-släktet eller från Dermacentor-släktet. Att avgöra med blotta ögat vad som räknas som en ovanlig fästing är inte helt enkelt, så det gäller att titta noga. Kom ihåg att storlek och färg kan variera mycket beroende på utvecklingsstadium samt blodfyllnad.

En ovanlig fästing kan vara större än vår vanliga fästing (Ixodes ricinus), samtidigt som hanarna i båda fallen kan vara mindre. En ovanlig fästing kan ha till exempel en annorlunda färg eller vara mönstrad på ryggen.

Hyalomman brukar hittas på stora djur (häst och nötkreatur), så det är osannolikt att en sådan fästing har suttit på din hund eller katt. Hyalomman har randiga ben och honan har brun eller mörkbrun rygg (se bild nedan).

Fästingar från Dermacentor-släktet brukar hittas på olika djurslag, men har hittills oftast hittats på resande hundar i Sverige. Till storleken motsvarar den vår vanliga fästing men en egenskap som skiljer sig från den är en speciell färgteckning (se bild nedan).

När exotiska fästingar skickas in kommer de att artbestämmas och eventuellt analyseras med avseende på vilka smittämnen de kan bära på.

Flyttfågelsfästing (Hyalomma marginatum), hona.
Flyttfågelsfästing (Hyalomma marginatum), hona. Foto: Mikael Tuneld, Karlstad.

 

Bild på brokig hundfästing.
Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus). Foto: SVA

Kontaktpersoner

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Sidan granskades senast : 2023-03-31