Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Marcus Urdl, forskare

Marcus Urdl, AgrD. Fodersäkerhetsfrågor samt klimat- och miljörelaterad spridning av smittämnen. Forskningen är inriktad mot såväl kemiska som mikrobiologiska aspekter av fodersäkerhet samt spridning av smittämnen via miljö.

Kontaktuppgifter

Du når Marcus Urdl via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Marcus Urdl på LinkedIn

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls