Gå direkt till innehåll

Kontaktuppgifter

Porträtt av Josefine Elving
Foto: Göran Ekeberg/AddLight Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Aktuella projekt

Robust foderförsörjning med hjälp av frivilliga försvarsorganisationer

Start/avslut:2021 - 2023

Ansvarig :Linda Engblom

ALLA DJUR

Förbättrad ekonomi på biogasanläggningar och i gödselhantering genom fler nationella standardmetoder för hygienisering

Start/avslut:2021 - 2023

Ansvarig :Josefine Elving

Fodertransporthygien - studier av hygienrutiner

Start/avslut:2022 - 2022

Ansvarig :Josefine Elving

Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans

Start/avslut:2021 - 2023

Ansvarig :Josefine Elving

Effektivt utnyttjande av tillgängliga foder- och vattenkällor vid kritisk resursbrist

Start/avslut:2021 - 2023

Ansvarig :Josefine Elving

Screening av mikrobiologiska faror i foderråvaror

Start/avslut:2019 - 2020

Ansvarig :Linda Engblom

ALLA DJUR

ENhanced COMmunication in Risk ANalysis (ENCOMRAN)

Start/avslut:2021 - 2023

Ansvarig :Josefine Elving

Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder till svenska mjölkkor genom styrning från mjölkens ureahalt

Start/avslut:2016 - 2020

Ansvarig :Josefine Elving

Reservvatten - från bristfällig resurs till resurs vid brist

Start/avslut:2018 - 2020

Ansvarig :Josefine Elving

Modell för kategorisering av flytgödsel utifrån koncentration av salmonella och VTEC i gödselpartiet

Start/avslut:2019 - 2020

Ansvarig :Josefine Elving

Foder - säker tillgång och kvalitet i bristsituationer

Start/avslut:2020 - 2020

Ansvarig :Josefine Elving

Underlag för riskbaserad hantering av gödsel från salmonella- och VTEC-smittade besättningar

Start/avslut:2017 - 2017

Ansvarig :Josefine Elving

Rådgivningsunderlag för sanering av mark vid epizootiutbrott

Start/avslut:2018 - 2018

Ansvarig :Josefine Elving

Kartläggning av salmonella på svenska växtodlingsgårdar - en dold källa för salmonellasmitta i foderkedjan?

Start/avslut:2016 - 2016

Ansvarig :Josefine Elving

Modelling cattle exposure to Salmonella in pasture after application of organic fertiliser

Start/avslut:2013 - 2013

Ansvarig :Josefine Elving

Alla projekt

För ytterligare SVA-projekt, sök här: