Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Allt med dubbelhemolys är inte Staphylococcus aureus …

Då och då hittar vi den här bakterien – Lysinibacillus – den har en tydlig dubbbelhemolys men är alltså INTE en Staphylococcus aureus.

Agarplatta med odling
Allt med dubbelhemolys är inte Staphylococcus aureus – det här är en Lysinibacillus species.

Lysinibacillus är en grampositiv omgivningsbakterie och inte någon specifik juverbakterie. Lysinibacillerna växer vanligtvis inte på saltmannitol-fältet på SELMA-plattan och koloniutseendet är lite mer gråaktigt än stafylokocker.

Det är viktigt att tänka på att allt som har dubbelhemolys inte behöver vara Staphylococcus aureus!

Blodagarplatta med bakterieodling
Lycinibacillus är lite gråare än stafylokocker.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen