Gå direkt till innehåll

Spjuverbloggen

Populärvetenskapligt om juverhälsa

Allt med dubbelhemolys är inte Staphylococcus aureus …

Då och då hittar vi den här bakterien – Lysinibacillus – den har en tydlig dubbbelhemolys men är alltså INTE en Staphylococcus aureus.

Allt med dubbelhemolys är inte Staphylococcus aureus – det här är en Lysinibacillus species.
Allt med dubbelhemolys är inte Staphylococcus aureus – det här är en Lysinibacillus species.

Lysinibacillus är en grampositiv omgivningsbakterie och inte någon specifik juverbakterie. Lysinibacillerna växer vanligtvis inte på saltmannitol-fältet på SELMA-plattan och koloniutseendet är lite mer gråaktigt än stafylokocker.

Det är viktigt att tänka på att allt som har dubbelhemolys inte behöver vara Staphylococcus aureus!

Lycinibacillus är lite gråare än stafylokocker.
Lycinibacillus är lite gråare än stafylokocker.

Om Bloggen