Gå direkt till innehåll

Provtagningsinstruktioner

Prover till SVA ska tas enligt gällande provtagningsinstruktion. Här hittar du instruktioner uppdelade efter var provet ska tas från.

En remiss ska alltid följa med undersökningsmaterialet.