Gå direkt till innehåll
Framsidan av rapporten Swedres-Svarm 2020.
Utvecklingen av antibiotikaresistens inom djur- och humanvård redovisas i detalj i rapporten.

Gott resistensläge för djur i Sverige

Sidan granskades senast : 2021-08-25

Årets rapport visar, liksom tidigare rapporter, att situationen i Sverige överlag är bra när det gäller förekomst av antibiotikaresistens hos djur och användning av antibiotika till djur.

Antibiotikaförsäljningen har minskat kraftigt sedan mitten av åttiotalet för att de senare åren ha stabiliserats på en jämförelsevis låg nivå. Förekomsten av resistens bland bakterier från djur har generellt sett varit stabilt låg.

– Det förhållandevis goda läget kan ses som ett kvitto på det långvariga arbete som gjorts i Sverige. Av myndigheter, akademi, kliniskt verksamma veterinärer och näringen, var för sig och i samverkan, säger Oskar Nilsson, ansvarig för övervakningen vid SVA.

Tredubbling av fall visar på utmaningar

Olika utmaningar gör att ett aktivt förbättringsarbete hela tiden är nödvändigt. Ett exempel på detta är att två olika utbrott av MRSA inom hästsjukvården. Under 2020 rapporterades 27 fall, vilket är en tredubbling jämfört med den tidigare högsta noteringen år 2014. Ökningen förklaras till stor del av utbrott på två hästsjukhus.

– Även om antalet fall fortfarande är lågt så visar utbrotten på vikten av fortsatt arbete med smittskydd, god vårdhygien och klok användning av antibiotika för att minimera förekomsten av antibiotikaresistens bland djur. På så sätt bevaras antibiotika som verksamma läkemedel för att behandla infektioner hos såväl djur som människor, säger Oskar Nilsson.

Om rapporten 

Sedan år 2001 har SVA årligen gett ut rapporten Svarm. Den sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Sedan 2003 sker rapporteringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som sammanställer motsvarande data för människor. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm.

Kontaktperson på SVA

Oskar Nilsson

Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär

Foto: Göran Ekeberg/Add Light