Gå direkt till innehåll
Bilden visar en höna.
Höna. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Nytt fall av fågelinfluensa i Stockholms skärgård

Sidan granskades senast : 2017-01-28

Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Muskö i  Stockholms skärgård. Sedan i november har en värphönsbesättning i Skåne och en mindre hobbybesättning på Utö smittats av fågelinfluensa. Dessutom har ett 15-tal vilda fåglar smittats. Den här typen av virus som cirkulerar hos såväl vilda fåglar som fjäderfä i Europa och i Sverige har aldrig smittat till människa.

- Denna fågelinfluensa cirkulerar fortfarande och skapar stora problem i Europa och även i andra delar av världen. Därför vill vi påminna om hur viktigt det är att du skyddar dina fjäderfän från kontakter med vilda fåglar, säger Karl Ståhl, bitr. statsepizootolog vid SVA.

När det gäller den smittade hobbybesättningen på Muskö har Jordbruksverket beslutat att införa ett skyddsområde med 3 kilometers radie och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie från besättningen som är smittad med fågelinfluensa.

Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i hela landet på grund av fågelinfluensa.

Det här innebär skyddsnivå 2

  • Fjäderfä ska hållas inomhus.
  • Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och andra fjäderfä på anläggningen. Det är viktigt att tvätta händerna och byta skor innan djurhållaren går från en fågelart till en annan inom samma anläggning. Djurhållaren ska också föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.