Gå direkt till innehåll
Förberedelser för sökinsats.
Förberedelser för sökinsats. Bild SVA

Uppdatering afrikansk svinpest (ASF) 15/9

Sidan granskades senast : 2023-09-15

Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftat 20 fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin. Alla positiva fall finns fortfarande inom det så kallade kärnområdet. Sökandet efter kadaver fortsätter och imorgon påbörjas omfattande sökinsatser i de yttre delarna av zonen. Efter helgen kommer bilden av smittans utbredning att vara tydligare.

SVA jobbar med att förbättra hur vi tillgängliggör information om övervakningen och utbrottet. Det kommer inom kort att finnas två kartor – en som visar utbrottet och vildsvin som är undersökta inom zonen, och en som visar den pågående övervakningen av vildsvin i resten av landet. Målsättningen är att uppdatera kartorna dagligen på eftermiddagen, oavsett om det finns nya provsvar eller inte. Provsvar kommer inte att finnas varje dag, vilket dels beror på att det varierar när prover kommer in. Dels görs en avvägning av hur skyndsamt det är att analysera respektive prov. Ytterligare prov i närheten av de konstaterat positiva kadavren ändrar inte vår bild av läget, då kan vi, för att bibehålla en hög effektivitet, vänta någon dag med att analysera dessa. Om det rör ett prov som skulle kunna förändra vår bild av läget analyseras provet skyndsamt.

 Inför sökinsatserna i helgen ordnades igår ett informationsmöte i Fagersta och uppslutningen av jägare var helt fantastisk. Vi är väldigt många som jobbar tillsammans nu för att göra vad vi kan för att begränsa det här utbrottet, både på plats och centralt på myndigheter och inom olika organisationer. Det gäller många olika områden, allt från att söka efter och provta ruttnande kadaver och få till avtal om ersättningar, till att få dataflöden och visualisering på webben att fungera. Alla bitar är nödvändiga för att det ska fungera. Att se hur alla bidrar är rörande, jag vill verkligen rikta mitt tack till alla som är med, säger Karl Ståhl, Statsepizootolog, SVA

Under dagen har SVA också publicerat en epidemiologisk lägesbild över utbrottet

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight