Gå direkt till innehåll
Vildsvinskadaver i dike.
Vildsvinskadaver funnet i ett dike. Bild SVA.

Uppdatering afrikansk svinpest (ASF) 14/9

Sidan granskades senast : 2023-09-14

Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftat 18 fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin, alla inom en radie på 2 kilometer. I det område där fall redan hittats är förväntningarna att hitta flera fall, fynden är enligt förväntan. Sökandet efter kadaver i zonen fortgår och den kommande helgen kommer omfattande sökinsatser genomföras i de yttre delarna av zonen. Dessa kommer att bidra med viktig information för att förstå smittans utbredning.

Samtidigt som det är intensiva sökinsatser i zonen pågår också svinpestövervakning i resten av landet. Övervakningen bygger på att jägare och allmänhet rapporterar in döda vildsvin de hittat till SVA via rapporteravilt.sva.se. I rapporten anges var vildsvinet har hittats så att det kan återfinnas för provtagning. Rapportören kontaktas av SVA och tillfrågas om hen kan ta ett prov och skicka in för analys. I så fall skickar SVA ut transportmaterial som är godkänt för transport av prov.

Om det rör sig om ett enstaka dött vildsvin går detta via ordinarie postgång, de ses då som prover inom SVA:s ständigt pågående övervakning och inte som en misstanke som skyndsamt behöver analyseras. Om det rör sig om flera döda vildsvin på samma plats blir det en annan grad av skyndsamhet och prover brukar då transporteras med bud, då behöver man inte heller invänta särskilt transportmaterial.

Svaren från den kontinuerliga övervakningen utanför zonen publicerar vi löpande i vår karta. Om något skulle vara positivt utanför kommer detta att meddelas via pressmeddelande.

– Vi får en hel del frågor om enstaka vildsvin i andra delar av landet och vi får också frågor om varför det ibland tar tid innan dessa provtas. Förklaringen är att hos enstaka vildsvin tar vi prov för att kontinuerligt övervaka läget men vi misstänker inte att de har svinpest och det skulle vara orimligt dyrt att buda in dessa prover. Det är bättre att använda budbil och de kostnader det innebär när det finns anledning att skynda på. Alla de som tar sig tid att rapportera in fynd av döda vildsvin, och andra döda arter också för den delen, gör en väldigt viktig insats för vår sjukdomsövervakning i landet.

 Den som är intresserad av att läsa mer om hur sjukdomsövervakningen för olika smittämnen på djur är utformad i Sverige kan läsa mer i den årliga rapporten Surveillance of infectious diseases in animals and humans 2022 samt i rapporten Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2022.

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight