Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Duva. Bilden får fritt användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Duvpest hos stadsduvor i Lidköping

Senast uppdaterad : 2020-10-22

Duvpest, som är en virussjukdom, konstaterades nyligen hos vilda stadsduvor i centrala Lidköping. Duvor skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) efter att man upptäckt ett flertal döda och sjuka duvor i centrala Lidköping. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel.

Övervakningen av duvpest baseras på stickprov. Rapporter som inkommit till SVA tyder på att duvpest förekommer på flera platser i Västra Götaland och sannolikt även i fler län.

Goda smittskyddsrutiner viktiga

Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor. Duvpest kan däremot smitta tama fjäderfän och ge den mycket smittsamma sjukdomen newcastlesjuka som drabbat svenska tamfjäderfän vid ett flertal tillfällen och senast 2018.

– Det är som alltid viktigt att förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar för att minska risken för att tamfåglar drabbas av fågelinfluensa eller newcastlesjuka. Djurägare uppmanas att vara noggranna med strikta smittskyddsbarriärer, inklusive skobyte och handtvätt, samt att utfodra och ge vatten åt fjäderfä under tak, säger epidemiolog Malin Grant, SVA.

SVA följer sjukdomsläget hos vilda djur, inklusive fåglar, och är tacksamma för allmänhetens bidrag med rapporter om sjuka eller döda vilda djur. Det kan ske via SVA:s webbplats: https://rapporteravilt.sva.se/. Myndigheten följer också sjukdomsläget internationellt och värderar kontinuerligt risken för introduktion och spridning av smitta till svenska djur.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda smittskyddsrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom, säger smittskyddshandläggare Enisa Miljanic, Jordbruksverket.

Läs mer

Information om duvpest (SVA)

Information om newcastlesjuka (SVA)

Läs mer hos andra

Viktiga förebyggande åtgärder mot virus (Jordbruksverket)

Om dina djur drabbas av newcastlesjuka (Jordbruksverket)

Pressmeddelande om flyttfåglar 2020-10-15


Malin Grant

Epidemiolog

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Enisa Miljanic

Smittskyddshandläggare

Jordbruksverket