Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Hyalomma marginatum, flyttfågelsfästing. Foto: SVA

Fästingfynd av ovanligt slag i Sverige

Sidan granskades senast : 2018-08-27

I sommar har tre stycken fästingar av arten Hyalomma för första gången påträffats i utvecklat, vuxet stadium i Sverige – utan att värddjuret haft utlandskontakt. I samtliga fall har fästingen påträffats på häst. Fyndplatserna är spridda: Nyköping i Södermanland, Koppom i Värmland och Landskrona i Skåne. Ett av fynden har konstaterats vara en underart kallad Hyalomma marginatum, flyttfågelsfästing. Den är känd från andra länder för att kunna bära på skadliga smittämnen.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har under sommaren inom ett forskningsprojekt bett allmänheten om hjälp med att få fästingar inskickade från norr om Dalälven. Projektet har ökat uppmärksamheten på fästingar bland allmänheten, och lett till att SVA fått in intressanta fynd även från andra orter. En hästägare i Nyköping upptäckte en annorlunda fästing vid svansroten på sin tvååriga islandshäst. Hästen hade inte rest, utan måste ha träffat på fästingen i Sverige. Efter kontroll på SVA visade det sig vara den stora, aggressiva och snabba flyttfågelsfästingen, Hyalomma marginatum.

– Vi är mycket tacksamma för att den skickades in till SVA. Vi har nu haft möjlighet att både artbestämma och analysera fästingen för eventuella smittor, säger forskarna Anna Omazic, SVA, och Giulio Grandi, anställd vid både SVA och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Kan sprida smittämnen

Hästen i Nyköping har inte visat några kliniska tecken på sjukdom. Från andra länder är känt att smittor som Krim-Kongo blödarfeber, rickettsios och piroplasmos kan överföras av flyttfågelsfästing. De två förstnämnda ger allvarlig sjukdom hos människor. De har inte påvisats i Sverige. Piroplasmer är encelliga parasiter som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos flera djurarter. I Sverige är piroplasmos inte ovanligt hos nötkreatur och den smittan sprids med allmän fästing, Ixodes ricinus.

– Analyssvaren för de två förstnämnda smittämnena var negativa för fästingen hittad i Nyköping. Men vi väntar fortfarande på svar för analyserna av piroplasmos. Det kommer inom två veckor, säger Giulio Grandi.

Påträffade i tre olika orter

Under den gångna veckan har ytterligare två fästingar inom släktet Hyalomma upptäckts på häst, en i Koppom och en i Landskrona.

– I dessa två fall har vi artbestämt fästingarna via insända foton från de uppmärksamma hästägarna. Den från Landskrona kommer också att skickas in för analys och provtagning, säger Giulio Grandi.

– De tre fynden av vuxna Hyalomma-fästingar är unika i Sverige. En förklaring kan vara att sommaren har varit lång, varm och torr vilket kan ha möjliggjort för dessa fästingar att utvecklas från nymf till vuxna, vilket normalt inte sker norr om Alperna. En häst som importerats från Portugal 2011 visade sig dock bära på en flyttfågelsfästing, men i det fallet antas fästingen ha följt med hästen till Sverige.

Ordinarie insamling fortsätter

Den ordinarie insamlingen av fästingar norr om Dalälven pågår fram till 31 oktober. Anna Omazic ber allmänheten fortsätta skicka in fästingar från djur eller sig själva till SVA, men hon lägger nu till en sak:

– Vi vill också få kontakt med djurägare i hela landet som hittar en ovanlig fästing på sina hästar och lantbruksdjur. Även ovanliga fästingar som jägare träffar på hos vilda djur är av intresse för vår insamling.

Mer information

Forskare Giulio Grandi, tel. 018-67 43 50, mejl giulio.grandi@sva.se
Forskare Anna Omazic, tel. 018-67 46 87, mejl anna.omazic@sva.se

Forskningsprojektet Clinf, där insamling av fästingar är en del

Insamling av fästingar norr om Dalälven

Läs mer om rickettsios

Läs mer om Krim-Kongo blödarfeber (och ett aktuellt forskningsprojekt vid SVA, Folkhälsomyndigheten och KI)

Läs mer om piroplasmos

 

 

Du kanske också är intresserad av