Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Magnus Thelander från SVA tar prov från slanganslutning på foderbil. Bild: Linda Engblom/SVA.

Inget stöd för misstanke om spridning av salmonella via fodertransporter

Sidan granskades senast : 2023-04-14

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har publicerat en rapport om huruvida fodertransporter har spelat en roll i spridningen av salmonella mellan gårdar. Sammanfattningsvis gör foderföretagens rutiner för vad som får transporteras i bilarna samt rengöringskrav risken att introducera smitta minimal. Enstaka gårdar kan dock förbättra hygienen där foderföretagens bilar kör och lämnar foder. Rapporten mynnar ut i sex rekommendationer till foderbranschen.

Foderföretagen har rutiner både för vad som får transporteras i bilarna och vilka rengöringsinsatser som ska vidtas beroende på vad som transporterats i kulbilsekipagen. För att ta reda på hur väl det fungerar så besöktes majoriteten av de svenska foderanläggningarna under hösten 2022 för att intervjua chaufförer och provta kulbilsekipagen som transporterar ut fodret till gårdarna för salmonella.

– Utmaningen var de långa arbetsdagarna då foderbilarna kör dygnet runt och kan lasta från kl 4 på morgonen till sen kväll. Det gällde att hitta en dag med så många bilar som möjligt på plats. Med 379 salmonellaprover från 93 lastbilsekipage och samtal med 85 chaufförer från Umeå i norr till Skåne i söder har vi fått en god bild och kan med stor säkerhet säga att foderbilarna inte sprider salmonellasmitta mellan gårdar, säger Magnus Thelander, agronom och foderexpert på SVA som skrivit rapporten tillsamman med Linda Engblom.

Salmonella påvisades på två av de 93 provtagna foderbilsekipagen. De två positiva proven var samlingsprov från utlopp på utblås med tillhörande skydd. Det var samma typ av salmonella som tidigare påvisats i miljön där bilarna varit och visar på att smitta i miljön kan kontaminera utrustning som hanteras där.

I samtalen med chaufförerna framkom det att det finns ett fåtal gårdar med hygieniska brister såsom smutsiga körvägar och mycket produktspill runt fodersilos. Kan hygienen på dessa gårdar höjas minskas risken att de slangar som används för att fylla foder från lastbilen till fodersilo ute på gårdarna förorenas och att smuts dras runt mellan gårdarna. Mejeriet kan ställa krav på bra hygien för att komma och hämta mjölken, men foderbilen måste köra dit ändå för att djuren ska få foder.

Sex rekommendationer

En låg risk kan bli ännu lägre om foderbranschen följer de sex rekommendationerna från rapporten.

  1. Ställ högre krav på rena körvägar. En ren lastbil är en smittfri bil.
  2. Minimera slangdragning. Många slangar ger högre risk än få.
  3. Slangar och även lock/skydd för utblåsrör ska rengöras noga. Speciellt om de blivit förorenade av gödsel eller varit i en miljö där salmonellasmitta finns.
  4. Ställ krav på gårdarna att underhålla fodersilos och ha bra hygien kring dem.
  5. Inga kalvhyddor och andra djur nära fodersilos och foderbilens transportväg.
  6. Följ upp av avvikelser och återrapportering från chaufförerna. Lyssna på de som varit på plats.

– Det kanske kan låta lite överdrivet med sex rekommendationer när läget i huvudsak är mycket gott och skulle jag välja de tre viktigaste är det att lyssna på chaufförerna, ha koll på utblåsen och deras skydd och jobba för att lastbilsekipagen ska komma nära så att slangdragning minimeras. Körvägarna brukar hållas rena eftersom mjölkbilarna har det som krav och ingen mjölkbil - inga pengar, avslutar Magnus Thelander.

Läs mer

Rapporten Fodertransporthygien