Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
I nya satsningen Vilthälsa inpå knuten uppmanar SVA allmänheten att rapportera in döda vilda djur i trädgårdarna. Foto: Erik Ågren/SVA

SVA efterlyser döda vilda djur från din trädgård

Sidan granskades senast : 2022-06-27

Har du stött på en död groda eller kanske en orm i trädgården? Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ha allmänhetens hjälp med att leta efter döda djur i trädgårdar. Vilthälsa inpå knuten är en ny satsning som ska bidra till ökad kunskap om hur de vilda djuren mår i vår absoluta närhet.

Vilthälsa inpå knuten är så kallad medborgarforskning, och uppmanar allmänheten att hålla utkik efter döda vilda djur i trädgården. Den som träffar på ett dött vilt djur kan rapportera in det till SVA och i vissa fall även skicka in djurkroppen. Det kan till exempel handla om ekorrar, grodor, fåglar, ormar eller andra djur. Fler rapporter och prover från allmänheten bidrar till att SVA kan få en bättre översikt av hälso- och sjukdomsläget av de vilda djuren i Sverige. Målet är att få in rapporter och viltprover för undersökning från hela landet.

 Genom att undersöka varför djuren har dött kan vi ta reda på hur de egentligen mår. Och du kan vara med och hjälpa till, säger Gustav Averhed, viltveterinär och biträdande statsveterinär vid SVA.

Vissa viltsjukdomar kan smitta människor

I en alltmer urbaniserad värld är trädgårdar av betydelse för den biologiska mångfalden. Och det är viktigt att veta hur djuren i vår närhet mår. Sjukdomar hos vilda djur kan leda till att en population minskar, men också i värsta fall att en art utrotas i ett område. Vilda djur kan dessutom i vissa fall bära på zoonotiska sjukdomar som smittar människor. Det kan till exempel handla om salmonella, sorkfeber, duvpest, influensa, dvärgbandmask eller papegojsjuka. Och därför är det angeläget även för människors skull att få en bättre bild av smittläget hos djuren.

Bli medlem i nätverket Vilthälsa inpå knuten

Att samla in rapporter om döda, vilda djur är i sig inget nytt för SVA. Vi undersöker det material vi får in för att ta reda på dödsorsak och kartlägga eventuella sjukdomsutbrott. Alla döda djur från hela landet kan rapporteras in till SVA, men den nya övervakningen Vilthälsa inpå knuten, riktar sig till de som kan tänkas hitta mindre djur i sina trädgårdar eller i närheten av bostäderna. Målet är även att skapa ett stort nätverk av personer från alla län som återkommande kan rapportera fynd. Som medlem i nätverket får man nyhetsbrev med information och upplysningar om olika viltsjukdomar.

– Vi vill skapa ett nätverk av rapportörer som kan vara våra ögon och händer på plats. Då kan vi få en bättre överblick över de vilda djurens hälsa och sjukdomar, men också indikationer på när och var ökad dödlighet eller sjukdomsutbrott sker, säger Gustav Averhed.

Nu i sommar efterlyser vi särskilt ormar och groddjur

En del djurarter får SVA sällan rapporter om, ormar och groddjur är ett sådant exempel. Om du stöter på döda ormar eller groddjur så vill vi väldigt gärna ha in dem för undersökning. Notera att levande ormar och groddjur är fridlysta. Men för att få mer kunskap och bättre koll på hälsoläget och sjukdomar för dessa arter behöver vi få in rapporter om, och undersöka färska döda exemplar. Även ömsade reptilskinn är av intresse.

Gör så här:

Är du intresserad av att vara med i nätverket och bidra till övervakningen? Anmäl dig på: Vilthälsa inpå knuten

Här rapporterar du om ett fynd: Rapportera vilt 
Är du medlem så kryssar du i medlemsrutan, på så vis kan vi följa resultatet av denna övervakning.

Läs mer

Vilthälsa inpå knuten

Läs mer hos andra

Rapportera vilt


Gustav Averhed

Patolog, Bitr. statsveterinär

Porträtt av man.