Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karl Ståhl
Karl Ståhl Statsepizootolog, professor karl.stahl@sva.se 018-67 41 27

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Veterinärinstitutet Sandnes

Norge

Finansiär

Stiftelsen Svensk Hästforskning

Start/avslut

2010 - 2013

Betydelsen av lågvirulenta virus och subkliniska luftvägsinfektioner hos svenska och norska travhästar

Lufvägsinfektioner tros vara en vanlig orsak till nedsatt prestation hos travhästar. ERhv A / B, EHV-1, -4 och EAV orsakar subkliniska infektioner. Effekten på travhästen prestation är okänd och behöver studeras. Influensainfektioner kontrolleras med vaccination men skydd mot nya varianter är okänd. Diagnostiken måste anpassas till dessa komplexa problem. Det är oklart vad som ger nedsatt prestation.

Vi skall: 1) Genomföra en longitudinell studie för att undersöka antikropparnas dynamik i förhållande till prestationen. 2) Följa förändringen hos influensavirus som uppkommer över tiden, jämfört vaccinstammar. 3) Identifiera nya patogener av betydelse, med nya molekylärbiologiska metoder. 4) Förbättra diagnostiken av aktuella virusinfektioner med metoder för samtidig detektion av antikroppar för flera virus samt mobila PCR-instrument som för virusdiagnostiken närmare stallet.

Projektet förväntas ge data och applikationer som underlättar kontroll av luftvägsinfektioner hos travhästar.

Sidan granskades senast : 2015-11-09