Gå direkt till innehåll

Rävens dvärgbandmask – övervakning år 2000–2011

SVA har övervakat förekomsten av rävens dvärgbandmask i Sverige sedan år 2000. Det första fyndet gjordes 2011 och ett stort arbete genomfördes samma år för att kartlägga smittans utbredning i Sverige. Totalt hittades fyra infekterade rävar år 2011.

Övervakning 2000-2010

I övervakningen som pågick under tio år, mellan åren 2000 och 2010 undersöktes totalt 2 977 skjutna rävar från alla län i Sverige. Ingen smitta konstaterades.

Nationell övervakning 2011

Det första fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige gjordes i februari 2011 och samma år inleddes ett stort arbete för att kartlägga smittans utbredning. Från februari till mitten av juni 2011 undersöktes sammanlagt 2 985 skjutna rävar. Fyra av dem var infekterade, varav två hade skjutits i Västra Götaland, en i Södermanland och en i Dalarna. Fördelningen av undersökta rävar per län, dels 2000 till 2010 och dels under 2011 redovisas i tabellen nedan.

Sörmlandsstudie 2011

Som uppföljning av fynden i Södermanlands län gjordes en särskild studie av rävspillning, inom en cirkel med 50 km diameter runt det område där den smittade räven påträffats. Över 800 rävspillningar samlades in på en yta av knappt 2 000 kvadratkilometer.

Av de insamlade proverna kunde 790 analyseras på SVA. Sex av dem, knappt 0,8 procent var positiva för rävens dvärgbandmask. Fem av de positiva proverna hittades inom en radie på sex kilometer från den plats där den smittade räven hade skjutits, strax söder om Katrineholm. Det sjätte provet hittades 12 km söder om fyndplatsen.

Fynden bekräftade att förekomsten av parasiten kan vara mycket lokal och variera inom ett område, vilket var känt sedan tidigare. Resultaten av studien förändrar inte den bedömning som tidigare gjorts, nämligen att risken för människor att smittas i Sverige är mycket liten.

Insamlingen av rävspillning gjords framförallt av frivilliga jägare under våren och sommaren, under ledning av Svenska Jägareförbundet och SVA. Analyserna kunde utföras först sommaren 2012, då den nya analysmetoden som SVA utvecklat för att testa rävspillning för förekomst av dvärgbandmask var klar.

Tabell

Läs slutrapporten för övervakningen, 2011.

Sidan granskades senast : 2024-01-25