Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mer om Bakteriesjukdomar hos fjäderfä

I tabellen nedan listas en rad bakteriearter som kan orsaka sjukdom hos fjäderfän. Observera att listan inte är fullständig. Förekomsten av de olika bakteriearterna i Sverige är ofta ofullständigt känd eftersom systematiska undersökningar sällan utförs. Uppgifterna om förekomsten bygger därför i första hand på SVA:s diagnostiska verksamhet och bör ses som en uppskattning. I stort sett samtliga agens i listan nedan förekommer i Sverige.

BakterieartSjukdom
Avibacterium paragallinarum Infektiös coryza
Bordetella avium Bordetellos/kalkoncoryza

Brachyspira alvinipulli

Brachyspira intermedia

Brachyspira pilosicoli

Aviär intestinal spiroketos (diarré och äggproduktionsstörning)
Chlamydophila psittaci Aviär chlamydios
Clostridium botulinum Botulism
Clostridium perfringens

Nekrotiserande enterit

Cholangiohepatit

Gangränös dermatit

Enterococcus spp.

Encephalomalaci

Endokardit

Erysipelothrix rhusiopathiae Rödsjuka

Escherichia coli

Kolibacillos

Listeria monocytogenes

Listerios

Mycobacterium avium Aviär mykobakterios/tuberkulos

Mycoplasma gallisepticum

Mycoplasma synoviae

Mycoplasma meleagridis

Mykoplasmos
Ornithobacterium rhinotracheale

ORT

Pasteurella multocida

Aviär pasteurellos

Fågelkolera

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomoniasis

Riemerella anatipestifer Infektiös serosit hos tamanka

Salmonella spp.

Salmonella Gallinarum

Salmonella Pullorum Pullorumsjuka

Salmonellos

Hönstyfus

Staphylococcus spp.

Stafylokockos

Streptococcus spp.

Streptokockos

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls