Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Aborter hos nötkreatur

En abort innebär en förlorad kalv och mindre mjölk men problemet kan vara mycket mer komplext än så. Till exempel kan ibland även andra typer av reproduktionsstörningar eller sjukdomssymtom ses i besättningen. Aborter kan i varierande omfattning drabba kor i både mjölk- och dikobesättningar. Antalet kor som drabbas varje år är dock inte känt. Risken för epizootier, zoonoser och andra anmälningspliktiga sjukdomar måste alltid beaktas.

Etiologi

Orsakerna till abort hos kor spänner över ett brett fält och omfattar infektioner, foderproblem, stress samt fysikaliska, genetiska, kongenitala och endogena faktorer. Se artiklar under Läs mer för detaljinformation. År 2010 påvisades dessutom det första konfirmerade fallet av reproduktionsstärning på nötkreatur på grund av Q-feber (Coxiella burnetii). Sedan 2012 står det också klart att schmallenbergvirus kan vara en orsak till abort hos kor.

Utredning av orsaken 

Det kan vara befogat att göra en utredning vid sporadiska fall av aborter när det finns onormala förändringar på foster och/eller fosterhinnor. Utredning bör också göras om antalet aborter är högre än förväntat under en period. Mer än fem procent aborter per antalet kalvningar är här ett riktmärke.

Besättningsutredning

En lathund underlättar utredning av aborter. Den består av en kortfattad anvisning för utredning och provtagning (pdf). Det finns även en checklista (pdf) som också kan användas som stöd i utredningsarbetet. Mer detaljer om besättningsutredning vid abort finns att läsa i artiklar specificerade under Läs mer nedan. Som tillägg till informationen i artiklarna bör även undersökning av Coxiella burnetii och schmallenbergvirus ingå i abortutredningar.

Läs mer

Besättningsutredning av abort, Svensk Veterinärtidning 2010, 62 (7), 15-17 (pdf)

Abort hos kor, Svensk Veterinärtidning 2003, (12), 17-24 (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls