Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på varg 2010

Naturvårdsverket beslutade 2009-12-17 om licensjakt efter 27 vargar i Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län (Dnr 411-7484-09 Nv). Jakten startade den 2 januari.
Slutrapporten från SVA:s undersökningar av de 28 vargar som fälldes under licensjakten 2010 redovisar hur de delar av Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg 2010, som berörde Statens veterinärmedicinska anstalt, fungerade. Vidare ingår en sammanställning av resultaten från de obduktioner och övriga undersökningar som utfördes på de fällda vargarna.

Du kan även ta del av obduktionsutlåtandena direkt via länken till höger.

Förklaring till förkortningarna i kategorin Hull: U = under medelgott hull, M = medelgott hull samt Ö = över medelgott hull. 

De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön".  

Tabellen uppdaterad:

Område Tilldelning Fällda Återstående Kommentar
Gävleborgs län 3 3 Jakten avlyst Karta
Dalarnas län 9 10 Jakten avlyst Karta
Västra Götalands län 3 3 Jakten avlyst Karta
Örebro län 3 3 Jakten avlyst Karta
Värmlands län 9 9 Jakten avlyst Karta
Hela landet 27 28 Karta