Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA kartlägger spridning av nässtyngflugor

SVA kartlägger förekomsten av larver av nässtyngsflugor hos älg och rådjur i Sverige. Larverna sitter, som namnet antyder, i näshålan eller i svalget hos viltet.

  Larver i råbocks näsöppning. Foto: Emil Lundström

Nässtyngslarver i näsöppning hos råbock. Foto: Emil Lundström

Hjortdjur är värddjur för nässtyngflugornas larver. Honorna sprutar in larver i mun- eller näsöppningarna hos bland annat älg och rådjur under sommaren.
– Älgarna dör inte av fluglarverna men parasiten stjäl näring från älgen för att växa, säger Erik Ågren, viltpatolog vid SVA. 

Älgens nässtyngfluga Cephenemyia ulrichii kommer ifrån Ryssland och Finland och har sakta spridit sig ner genom Sverige norrifrån. I Norrbotten har flugorna funnits åtminstone sedan 1970-talet. Under 1990-talet upptäcktes den i Södermanland och 2014 har ett fall dokumenterats ända nere i Skåne. Rådjurets nässtyng Cephenemyia stimulator finns sedan länge i Danmark, och har noterats i enstaka fall i Skåne sedan 2013.

SVA uppmanar nu landets eftersöksjägare att delta i kartläggningen av nässtyngsflugornas spridning genom att skicka in prover på larver från döda eller avlivade älgar och rådjur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls