Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nodulär onchocercos (parasitknölar i underhuden) hos kronhjort

Nodulär onchocercos orsakas av en trådmask som sprids med stickande insekter. Parasiterna ger upphov till beige-vita, platta knölar av bindväv i underhuden som innesluter maskar. Knölarna har i Sverige enbart rapporterats hos kronhjort.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Knölar av bindväv i underhuden hos kronhjort. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: SVA

Kronhjort skjuten på jakt. Vid flåning ses rikligt med cirka 1-3 cm stora vitgula rundade bindvävsknutor i underhuden och i muskelhinnorna på främst ländryggen. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: SVA

När kronhjortar flås ses relativt ofta upp till flera 20-tal, 1-3 cm i diameter, runda till ovala, något platta knölar av bindväv i underhuden över rygg, flanker och bogar. Studier från övriga Europa har påvisat flera olika Onchocerca-arter hos kronhjort. En studie 2015 har visat att knölar hos svenska kronhjortar orsakade av Onchocerca flexuosa sågs hos mer än hälften av undersökta individer i samband med besiktning av slaktkroppar.

Vid undersökningar i Spanien och Italien har nodulär onchocercos hittats hos 25-33 procent av undersökta kronhjortar av bägge könen. Förekomsten var tydligt årstidsbunden med högre förekomst under höst-vinter och lägre under vår sommar.
Knölarna innesluter små hålrum med upp till 19 cm långa, sytrådstunna, vindlande vuxna trådmaskar av bägge könen. Maskarna avger  larvstadier (microfilarier) till blod och lymfa där dessa kan tas upp av stickande insekter, knott och svidknott, som sprider parasiten till andra hjortar.

Parasiterna påverkar sannolikt inte hjortarna i någon större omfattning. Knölarna avlägsnas vid putsningen och har ingen betydelse för köttkvaliteten.

Utbredningen av knölarna hos svenska kronhjortar, särskilt i norra delen av landet, är ofullständigt känd och SVA tar gärna emot rapporter från jägare via vårt webbformulär rapporteravilt.sva.se.

Parasitknuta från underhudens hinnor, uppskuren för att visa den trådsmala parasithonan som orsakar knutan. (Klicka på bilderna för ett större format.) Foto: SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls