Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utbrott av ny kaningulsot på flera platser i landet

2016-05-18

På flera orter i Sverige, som Enköping, Stockholm och Solna, har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittat ny kaningulsot på djur som skickats in de senaste två månaderna.
– Det pågår utbrott av kaningulsot på flera platser. Nu vill vi ha in fler vilda kaniner som hittas döda för att kunna spåra omfattningen av smittan, säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA.

Död kanin från Solna.

Denna vildkanin hittades död i Solna nyligen. Efter analyser så har SVA nu kommit fram till att den drabbats av den nya typen av kaningulsot, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2). Foto: Aleksija Neimane/SVA. Dubbelklicka på bilden för högupplöst version.

Det har visat sig att alla utbrott som SVA har undersökt de senaste fem åren är av den nya typ av kaningulsot som myndigheten påvisade för första gången i Sverige förra året.

Ny typ av virus orsakar sjukdomsutbrott

Den nya typ av virus som orsakar kaningulsot upptäcktes första gången 2010 i Frankrike. Virustypen, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), har nu även bekräftats ligga bakom de senaste utbrotten hos tamkaniner i Enköpings kommun och vildkaniner i Solna och Stockholms kommuner.

Både RHDV2 och klassiskt kaningulsotsvirus orsakar allvarliga leverskador hos tama och vilda kaniner. Det är mycket smittsamt. Smittan sprids direkt genom kontakt mellan kaniner, indirekt via förorenade föremål och även via insekter. Till skillnad från det klassiska viruset kan RHDV2 även drabba unga kaniner, samt vissa arter av harar. Hur stor dödlighet viruset orsakar varierar mellan olika utbrott. Sjukdomen smittar inte till andra djur eller till människa.

Forskning kartlägger utbrott

Inom ramen för ett forskningsprojekt kartlägger SVA det nya viruset i Sverige. Sedan december 2011 har SVA bekräftat åtta utbrott av kaningulsot hos vilda kaniner, och två utbrott hos tamkaniner. Alla kända utbrott sedan december 2011 har orsakats av den nya virustypen RHDV2.

Sjukdomsutbrotten är sannolikt kraftigt underrapporterade. Det saknas fortfarande mer detaljerad kunskap om hur utbrett viruset är i landet. Det är möjligt att den klassiska virustypen ännu finns kvar, men fall av RHDV2 har bekräftats finnas i Skåne, Gotlands, Kalmar, Stockholms, Västra Götalands och Upplands län. I Sverige har RHDV2 hittills bara hittats hos kaniner och inte hos harar.

Hjälp önskas från allmänheten

För att öka vår kunskap om förekomsten av den nya typen av kaningulsot ber SVA om hjälp från allmänheten med rapporter om sjuka och döda vildkaniner och harar. Kontakta SVA:s viltsektion via vilt@sva.se, eller via vår växel 018-67 40 00.
Det går även bra att skicka in döda djur för undersökning. Kontakta då först SVA:s viltsektion och följ noga informationen om att skicka in döda djur på vår webbplats.

Vildkanin på språng.

Både vilda och tama kaniner kan smittas av både den gamla klassiska och den nya typen av kaningulsot. Foto: Erik Ågren/SVA Dubbelklicka på bilden för högupplöst version.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls