Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Epizootier

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. 

Dessa sjukdomar omfattas av en speciell lagstiftning som bestämmer hur man ska agera vid misstanke för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning. Den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en sådan sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

En fullständig förteckning över epizootiska sjukdomar finns på Jordbruksverkets webbplats. Beskrivning av de olika sjukdomarna hittar du här nedan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls